NL investeert te weinig in onderzoek en innovatie

Nederland investeert te weinig in onderzoek, onderwijs en innovatie vergeleken met vergelijkbare landen, wat belemmeringen oplevert voor een innovatie-intensieve economie. Dit beweert de Europese Commissie in haar ‘’Country Report The Netherlands 2017’’, in het kader van het Europees semester.

Lees meer

Grote verschillen O&O stimuleringsmaatregelen in Europa

Er zijn grote verschillen tussen de ingevoerde O&O fiscale stimuleringsmaatregelen van de EU-lidstaten, aldus een rapport van de Mutual Learning Exercise groep. In het rapport worden de stimuleringsmaatregelen voor O&O van een aantal lidstaten met elkaar vergeleken.

Lees meer

EP doet aanbevelingen ter bevordering ESIF

De geleidelijke verschuiving naar investeringen in de kenniseconomie, ICT, circulaire economie en sociale cohesie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) moet meer gesteund worden. Dit is één van de aanbevelingen van het Europees Parlement uit het rapport ‘Investeren in groei en banen - het maximaliseren van de bijdrage van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen’, waarmee ze het functioneren van de fondsen evalueert.

Lees meer

Wat zijn de sleutelcompetenties van de toekomst?

Via een publieke consultatie kunt u input leveren voor de herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties uit 2006. De consultatie staat nog tot 19 mei 2017 open.

Lees meer

Veiligheid is barrière voor buitenlandstudie

Meer dan de helft van de Europese middelbare scholieren voelt zich belemmerd om te studeren in het buitenland vanwege de veiligheidsrisico’s. Deze zorgen over veiligheid zijn het afgelopen jaar met 16% gestegen, zo blijkt uit het onderzoek van AFS Intercultural Programs.

Lees meer

Amsterdam in top 100 beste studentensteden

Amsterdam staat op plaats 36 in de QS Best Student Cities ranking. De stad scoort vooral goed op algehele leefbaarheid, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de veiligheid van de stad.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.