Subdossier: Excellent science (MSCA)

Excellent Science is één van de drie pilaren binnen het onderzoekfinancieringsprogramma Horizon Europe. Deze pijler moet excellentie in Europees onderzoek bevorderen en ondersteunt alleen de beste ideeën. De pijler helpt talent in Europa te ontwikkelen, biedt onderzoekers toegang tot onderzoekinfrastructuren en probeert van Europa een aantrekkelijke locatie maken voor 's werelds beste onderzoekers.


Laatste ontwikkelingen 3 maanden

De Commissie wil dat lidstaten meer doen met onderzoeksprojecten die de Seal of Excellence hebben gekregen. Dat blijkt uit een nota van de Commissie aan de Raad. In de nota gaat het voornamelijk over de European Innovation Council (EIC) en de Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA).

Laatste update: 16 juni 2023 

 

Drie instrumenten

De pijler Excellent Science heeft drie instrumenten:

 1. De European Research Council (ERC) ondersteunt grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams. Onderzoekers kunnen hun eigen ideeën indienen, die enkel beoordeeld worden op hun excellentie. De ERC biedt extra ondersteuning aan jonge onderzoekers.
 2. De Marie Skłodowska-Curie Acties pogen onderzoekers door middel van mobiliteit en opleiding uit te rusten met nieuwe kennis en vaardigheden. Onderzoekers in alle stadia van hun carrière kunnen een beurs aanvragen voor internationale of interdisciplinaire mobiliteit. Ook hier zijn aanvragers vrij om hun eigen domein te kiezen.
 3. Het instrument “onderzoeksinfrastructuren” verbindt Europese onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse en maakt ze toegankelijk voor onderzoekers. Een roadmap van het European Strategy Forum on Research Infrastructures geeft richting aan de acties binnen dit instrument.
   

Vijf smaken MSCA

Horizon Europe heeft een aantal oude MSCA-acties in een nieuw jasje gestoken. Met een budget van 6,6 miljard euro zal het programma nog meer mobiliteit van onderzoekers stimuleren dan Horizon 2020. Nieuw is de versterkte aandacht voor coaching en de ontwikkeling van vaardigheden, het herkennen van verschillende carrièrepaden van onderzoekers en het vergroenen van het programma. Nog altijd bestaat het excellentie programma uit vijf onderdelen:

 • Doctoral Networks zijn gericht op PhD-studenten die een tijd kunnen verblijven aan een instelling binnen het netwerk. Naast de standaardnetwerken, die de hoofdmoot uitmaken, zijn er ook netwerken met industriële partners en gezamenlijke doctorale graden. De doctorale netwerken zijn de opvolger van Innovative Training Networks in Horizon 2020
 • Postdoctoral Fellowships zijn bestemd voor individuele postdocs, die de beurs ook zelf moeten aanvragen. Mobiliteit is mogelijk binnen én buiten Europa. Daarnaast zijn er ERA Fellowships voor onderzoekers aan een instelling in een wideningland. Ook hier gaat het om excellente voorstellen, die helaas net buiten de boot vielen. De ERA Fellowships worden betaald uit het wideningbudget. Postdoctoral Fellowships zijn de opvolger van Individual Fellowships in Horizon 2020.
 • Staff Exchanges financieren korte uitwisselingen van onderzoekers en ondersteunend personeel. Consortia van onderzoeksinstellingen uit minstens drie landen kunnen de beurs aanvragen. In Horizon 2020 heette deze vorm nog Research and Innovation Staff Exchanges.
 • COFUND actions dragen bij aan de ontwikkeling van trainingsprogramma’s en carrièremogelijkheden voor onderzoekers. Individuele instellingen of overheden kunnen deze beurs gebruiken om PhD-studenten of postdocs te financieren, mits zij zelf ook inleggen. De Commissie moedigt landen aan om de COFUND-acties te koppelen aan Europese regionale fondsen. Horizon 2020 kende ook COFUND-acties.
 • MSCA and Citizens maakt wetenschap makkelijker toegankelijk door het financieren van de European Researchers Night. In 2022 en 2023 steunt dit onderdeel ook bezoeken van wetenschappers aan scholen. Daarmee draagt het MSCA bij aan Citizen Science.
   

Meer informatie

Website ERC: European Research Council
Website Commissie: Marie Skłodowska-Curie Actions
Website Commissie: European Research Infrastructures
Artikel Neth-ER: ESFRI presenteert plan voor onderzoeksinfrastructuren
Dossier Neth-ER: Onderzoeksinfrastructuren
Dossier Neth-ER: Widening Participation

lees meer