Subdossier: Global Challenges

Global Challenges & European Industrial Competitiveness is de grootste pijler van Horizon Europe met een budget van 53,5 miljard euro. Deze pijler financiert al het onderzoek naar technologieën en oplossingen die kunnen bijdragen aan Europese en mondiale uitdagingen, waaronder de missies en de partnerschappen. Dat gebeurt doorgaans in consortia met onderzoekers uit minstens drie landen.


Laatste ontwikkelingen

Momenteel geen nieuws.

Laatst geüpdatet: 27 februari 2024

Een pijler voor impact

De tweede pijler vormt de grootste pijler van Horizon Europe, met een beoogd budget van 53,5 miljard euro (56% van het totaal). De pijler zal werk maken van het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen en probeert de ontwikkeling van industriële technologieën te stimuleren om zo het Europees concurrentievermogen in de toekomst te verzekeren. Om dat proces te sturen wordt onderzoek binnen deze pijler van bovenaf gestuurd met behulp van werkprogramma’s (periodieke oproepen tot het indienen van voorstellen). Projecten binnen de pijler worden doorgaans uitgevoerd door consortia van onderzoekers uit minstens drie landen. De pijler financiert ook onderzoek door middel van partnerschappen en missies. De tweede pijler voegt grote delen van pijlers twee en drie uit Horizon 2020 samen (Industrial Leadership en Societal Challenges).

Zes thematische clusters

De pijler Global Challenges & European Industrial Competitiveness bevat zes clusters die ieder weer onderverdeeld zijn in een aantal actieterreinen. Elk cluster heeft een eigen budget.

  1. Gezondheid – 8,3 miljard euro
  2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving – 2,3 miljard euro
  3. Civiele veiligheid voor de samenleving – 1,6 miljard euro
  4. Digitaal, industrie en ruimte – 15,3 miljard euro
  5. Klimaat, energie en mobiliteit – 15,1 miljard euro
  6. Levensmiddelen, bioeconomie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu – 8,9 miljard euro.

De integratie in clusters is bedoeld om interdisciplinaire en sectoroverschrijdende samenwerking te stimuleren, waardoor een groter effect kan worden bereikt. Ook wordt er prioriteit gegeven aan investeringen in de sleuteltechnologieën van de toekomst. Tot slot reserveert de pijler bijna 2 miljard euro voor het Joint Research Centre (JRC), dat fungeert als de interne wetenschappelijk dienst van de Commissie.

Tweejaarlijkse programmering

Het geld van pijler 2 wordt uitgegeven met behulp van werkprogramma’s. Deze lijvige documenten verschijnen iedere twee jaar en bevatten de thematische uitdagingen waar de EU de komende jaren op in wil zetten. Ieder cluster krijgt zijn eigen werkprogramma met daarin calls waarop onderzoekers kunnen reageren door een projectvoorstel te doen. Iedere call beschrijft de doelen, verwachtingen en gewenste resultaten. Ook geeft de call een budgetraming. Vaak financiert één call meerdere projecten binnen dat thema. De werkprogramma’s worden voorbereid door de Commissie in overleg met experts uit de lidstaten in zogenaamde programmacomités en verschijnen normaliter rond december. Met enige regelmaat wordt een werkprogramma tussentijds geüpdatet, bijvoorbeeld als bepaalde projecten dringend financiering behoeven. In Nederland adviseert RVO onderzoekers die een project willen indienen.

Strategisch plan geeft richting

Om het onderzoek in de tweede pijler de goede kant op te sturen werkt de Commissie in Horizon Europe voor het eerst met een strategisch plan. Het strategisch plan geeft richting aan de werkprogramma’s en dient ter voorbereiding van de oproepen tot het indienen van voorstellen. Het plan identificeert de gewenste impact van de Europese onderzoeks- & innovatieuitgaven en moet zo een strategische oriëntatie geven. Het eerste strategisch plan voor Horizon Europe loopt van 2021 tot en met 2024. Hoewel uiteindelijke goedkeuring van het plan bij de lidstaten ligt, betrok de Commissie in de totstandkoming het veld door middel van consultaties en de eerste R&I Days.

Tweede strategisch plan

In Brussel groeit de aandacht voor het tweede strategisch plan, dat de tweede helft van Horizon Europe zal bestrijken (2025-2027). Het tweede plan zal onder meer een update bevatten van de inhoudelijke doelstellingen, die bijvoorbeeld door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne in een ander daglicht zijn komen te staan. Ook kan het plan nieuwe partnerschappen bevatten en de missies bijsturen. Op dit moment voert de Commissie intern een gap analysis uit, die moet bepalen welke aandachtspunten vanaf 2025 meer aandacht verdienen. Daarna schrijft de Commissie het plan in nauwe coördinatie met de lidstaten. Volgens de Verordening voor Horizon Europe dient het veld daarin betrokken te worden door middel van publieke consultaties.

lees meer