Onze standpunten

In reactie op de Europese beleidsontwikkelingen publiceert Neth-ER position papers waarin de standpunten van het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, weergegeven worden. Hieronder vind u een overzicht van onze recente publicaties en standpunten.


Onze standpunten

Conferentie voor de toekomst van Europa

Kennis moet het middelpunt vormen van de uitkomsten van de Conferentie voor de toekomst van Europa, stelt het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, in het statement Anchor Education, Research & Innovation firmly in the future of Europe. Onderzoek, onderwijs en innovatie leveren fundamentele oplossingen voor herstel uit de coronacrisis, zoals de ontwikkeling van vaccins en ondersteuning van overheden bij het coronabeleid laten zien. De Conferentie is een buitenkans om Europa's prioriteiten voor de 21e eeuw te heroverwegen: de dreigende klimaatcrisis en recente geopolitieke ontwikkelingen zullen een ongekende bundeling van krachten vragen om de Europese kennisbasis te versterken.

Europese Onderwijsruimte

De Europese Onderwijsruimte moet onderwijssamenwerking tussen EU landen naar een hoger niveau brengen en ervoor zorgen dat iedereen een periode in het buitenland kan leren en studeren, zonder gehinderd te worden door grenzen. Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, roept in een position paper Learning Europe: the European Education Area lidstaten en de Europese instellingen op tot nauwere samenwerking en betere coördinatie op focusgebieden als erkenning van diploma’s en kwalificaties, mobiliteit en het opzetten van netwerken en partnerschappen. Aanbevelingen uit dit position paper werden gequote in het verkennde rapport van de Micro-credentials Higher Education Consultation Group. Genoeg aansporing voor de leden van Neth-ER om in het verlengde van dit position paper te reageren op de consultatie over een Europese aanpak voor micro-credentials

 

Europese Onderzoeksruimte

Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, vraagt om meer ambitie in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte. In een position paper 'Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom' roepen wij lidstaten en de EU op om zich nog meer in te spannen om de ERA een realiteit te maken. Hierbij richten wij ons op drie prioriteiten: 1) een vernieuwde inspanning om de ERA werkelijkheid te maken; 2) het versterken van onderzoekssystemen in Europa; en 3) nieuwe ontwikkelingen een plaats geven in de ERA.