Dossier: Industriebeleid

De kern van het Europees industriebeleid is om de industrie concurrerend te houden en de duale transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap te begeleiden. In mei 2021 presenteerde de Europese Commissie de update van de nieuwe Industriestrategie.


Laatste ontwikkelingen

Concurrentievermogen, bescherming tegen bedreigingen en internationale samenwerking zijn speerpunten van de door de Commissie in juni gepubliceerde nieuwe strategie voor economische veiligheid. Daarbij spelen onderzoek, industrie en vaardigheden een belangrijke rol. Onder andere nieuwe kennisveiligheidsmaatregelen staan op de planning.

Ook in juni herzag de Commissie mededingingswetgeving over onderzoek en ontwikkeling. De regels zijn duidelijker, het bereik van de wetgeving is aangepast en de toepassingsgronden ook. Dit moet het voor bedrijven makkelijker maken om samen te innoveren met andere bedrijven.

Laatste update: 28 augustus 2023

Belang voor het kennisveld

De industriestrategie van 2021 betreft een update van de strategie die werd gepubliceerd in maart 2020. Die update was nodig in verband met de coronapandemie. De strategie is eigenlijk ook een industriële innovatiestrategie, zo stelt de Commissie. Zonder innovatie kan de industrie niet concurreren op het wereldtoneel, noch de benodigde vergroening- en digitaliseringsslag maken. De industriestrategie verbindt programma’s voor industrie, interne markt, onderzoek & innovatie, digitalisering en milieu. Door middel van innovatie en technologische ontwikkeling zal de EU een wereldleider moeten worden in belangrijke nieuwe sectoren, zoals sleuteltechnologieën.

Om de ambities ten uitvoer te brengen is een belangrijke rol weggelegd voor het kennisveld. Een groot onderdeel van de strategie richt zich op het versterken van de ecosystemen in het algemeen, omdat cruciale industriële activiteiten zich vaak concentreren op één plek. Via ecosystemen worden belangrijke spelers uit waardenketens gecentraliseerd, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en opleidingscentra. Place-based innovation and experimentation moet het mkb en de bevolking uit Europese regio’s beter betrekken bij deze ecosystemen. Binnen het Industrial Forum, waarin bedrijven, sociale partners, lidstaten én kennisinstellingen vertegenwoordigd zijn, wordt er gepraat  over de risico’s en behoeftes van industriële ecosystemen.

 

Tevens worden sectoren gevraagd om industriële allianties te vormen, waaronder waterstof, digitale clouds en grondstoffen. De actieplannen voor deze allianties wil de Commissie ondersteunen met partnerschappen in Horizon Europe. Andere punten die worden genoemd in de strategie zijn de Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s), grensoverschrijdende Europese projecten waarmee lidstaten niet belemmerd door staatssteunregelgeving investeren in onderzoek en innovatie daar waar dit niet door de markt alleen kan gebeuren en de nieuwe Pacts for Skills die het proces van om- en bijscholen in goede banen moet leiden. Ook wil de Commissie extra letten op het aantal vrouwen dat een STEM-opleiding volgt (Science, Technology, Engineering and Mathematics), passend bij de nieuwe gendergelijkheidstrategie en de update van het Digital Education Action Plan.

Voorafgaand aan het nieuwe plannen op het gebied van defensie en ruimtevaart lanceerde de Commissie in februari 2021een actieplan gericht op de synergiën tussen de civiele-, defensie- en ruimtevaartindustrie.

Geüpdatet op: 07/11/2022

lees meer