Het bestuur van Neth-ER

De Vereniging Neth-ER wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur (DB) en de Algemene Ledenvergadering (ALV).


Het DB komt tenminste vier keer per jaar bijeen om de bestuurlijke aangelegenheden van de Vereniging te bespreken en de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor te bereiden. Het DB bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee bestuurders vanuit de leden: de plv. voorzitter en de penningmeester.

De ALV is het hoogste orgaan van Neth-ER. Hier stellen de leden het beleid en de benodigde middelen voor het werk van Neth-ER vast. Vergaderingen vinden vier keer per jaar plaats waarbij vertegenwoordigers van de leden van Neth-ER van gedachten wisselen over de ontwikkelingen van het Europese kennisbeleid en zij de strategische koers van de Vereniging vaststellen.
 

Organisatie

  Vertegenwoordiger

Rol DB

    De heer Henne Schuwer Voorzitter
Universiteiten van Nederland   De heer Pieter Duisenberg Plv. voorzitter
Nuffic   Mevrouw Lem van Eupen Penningmeester
     
KNAW   Mevrouw Mieke Zaanen  
MBO-Raad   De heer Frank Bluiminck  
NFU   Mevrouw Annemie Schols  
Nuffic   Mevrouw Titia Bredée  
NWO   De heer Marcel Levi  
TNO   De heer Erik Drop  
Vereniging Hogescholen   De heer Ron Minnée  
ISO  Mevrouw Terri van der Velden  
LSVb   Mevrouw Ugoeze Anyanwu Podler  
JOB   De heer Milan Safy