Over Neth-ER

De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uiteenlopende wijze de Europese beleidsbeïnvloeding door de leden en instellingen, die deel uitmaken van de achterban van de leden van Neth-ER. De vereniging heeft een kantoor met een kleine ondersteunende staf in het hart van de Europese wijk in Brussel.


Over Neth-ER

Missie

De missie van Neth-ER is tweeledig: het verzorgen van juiste en actuele informatie over de Europese beleidsontwikkelingen over de kennisdossiers aan het Nederlandse kennisveld en het ondersteunen van de Europese beleidsbeïnvloeding door de leden.

  • Het informeren gebeurt onder andere door het publiceren van (nieuws)artikelen op de website, het versturen van een wekelijkse nieuwsbrief, het organiseren van seminars en het geven van advies en het beantwoorden van vragen.
  • Om de Europese beleidsbeïnvloeding op de kennisdossiers door de leden en achterban mogelijk te maken, onderhouden de medewerkers van het kantoor van Neth-ER nauwe contacten met de Europese instellingen en relevante organisaties. Verder ondersteunen zij het debat en de discussie tussen het ‘Brusselse’ netwerk en de leden en organisaties uit de achterban en helpen zij bij het formuleren en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten van de leden over Europese kennisontwikkelingen.

Prioritaire dossiers

Het team van Neth-ER focust zich op drie prioritaire dossiers. Deze dossiers omvatten de belangrijkste onderwerpen voor de leden van Neth-ER en hun achterban. Naast deze dossiers volgt het team van Neth-ER ook andere onderwerpen als hierom wordt verzocht door leden of achterban. De drie prioritaire dossiers zijn:

De leden van Neth-ER stemmen hun individuele belangen op de Europese kennisdossiers zo goed mogelijk af en nemen wanneer dat mogelijk is hierover gezamenlijke standpunten in. Zo hebben de leden van Neth-ER in maart 2019 position papers gepubliceerd over Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma. Hieraan voorafgaand werden in januari 2016 Position Papers over de evaluatie van de kennisprogramma’s Erasmus+ en Horizon 2020 gepresenteerd en in november 2017 de vision papers over KP9 en de opvolger van Erasmus+. Hierin hebben zij hun gezamenlijke belangen geformuleerd. Neth-ER onderstreept in deze papers bijvoorbeeld het grote belang van Europese investeringen in onderwijs en onderzoek.

Organisatiestructuur

De Vereniging Neth-ER is opgericht in 2006 en heeft acht leden en drie geassocieerde leden. Neth-ER wordt bestuurd door een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een (onafhankelijke) voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester; de laatste twee worden gekozen uit de vertegenwoordigers van de leden van de Vereniging. Het dagelijks bestuur organiseert minimaal twee keer per jaar een Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering bepaalt de strategische koers van de Neth-ER.

De Vereniging kent verder verschillende werkgroepen waarin vertegenwoordigers van de leden op beleidsniveau plaatsnemen. In deze werkgroepen wisselen de leden informatie uit, bespreken zij hun individuele belangen en formuleren zij gezamenlijke belangen op specifieke Europese onderwerpen. Ook besluiten de leden in deze werkgroepen op welke wijze en in welke geometrie zij de Europese beleidsbeïnvloeding willen vormgeven.

Activiteiten van het kantoor van Neth-ER

  • Het informeren van het Nederlands kennisveld over Europese ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van korte nieuwsartikelen die dagelijks op de website worden gepubliceerd. Via Twitter(link is external) en LinkedIn is deze nieuwsvoorziening ook te volgen. Verder is er op de website een overzicht van welke evenementen worden georganiseerd over Europese kennisthema’s. Elke donderdag verschijnt de Neth-ER Nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws van de week. Inschrijven voor deze gratis nieuwsbrief kan op de Home-pagina van de website van Neth-ER onder het kopje ‘Nieuwsbrief’. Voor de leden en de achterban van Neth-ER bestaan verschillende gesloten e-maillijsten. Via deze lijsten wordt strategische informatie gedeeld en aangeven wat de betekenis is van deze informatie voor het Nederlandse kennisveld.
  • Het organiseren van seminars over actuele Europese onderwerpen. Het doel hiervan is om de leden van Neth-ER, instellingen uit hun achterban, betrokken ministeries en het ‘Brusselse’ netwerk met elkaar te verbinden en een dialoog te laten ontstaan.
  • Het ontwikkelen en onderhouden van intensieve contacten met relevante medewerkers / personen van Europese instellingen (Europese Commissie, Europees Parlement) en andere belangenorganisaties, om zo op de hoogte te zijn van de laatste Europese ontwikkelingen op de kennisdossiers en de belangen van de leden van Neth-ER uit te dragen.
  • Het beantwoorden van vragen en adviseren over specifieke Europese onderwerpen of Europese ontwikkelingen om de aangesloten leden en organisaties uit hun achterban te helpen bij het vormgeven van hun Europese strategie op specifieke terreinen.
  • Het bieden van een aantal diensten, zoals vergaderruimtes en flexibele werkplekken en gemakkelijke toegang tot het Europese netwerk in Brussel.