Subdossier: Excellent science (ERC)

Excellent Science is één van de drie pilaren binnen het onderzoekfinancieringsprogramma Horizon Europe. Deze pijler moet excellentie in Europees onderzoek bevorderen en ondersteunt alleen de beste ideeën. De pijler helpt talent in Europa te ontwikkelen, biedt onderzoekers toegang tot onderzoekinfrastructuren en probeert van Europa een aantrekkelijke locatie maken voor 's werelds beste onderzoekers.


 

Laatste ontwikkelingen 3 maanden

  • De European Research Council vraagt onderzoekers met een ERC-beurs om Oekraïense collega’s aan te nemen bij hun projecten. Het initiatief volgt op het statement van de ERC Scientific Council, dat eerder opriep om het Oekraïense kennisveld te helpen waar mogelijk.
  • Verschillende ERC-beurzen werden uitgereikt, waar de Nederlandse score goed valt te noemen: bij de Advanced-beurzen en de Consolidator-beurzen de afgelopen tijd.
  • Verder stonden nominaties voor de Scientific Council open: iedere instelling kon topwetenschappers en -onderzoekers nomineren, maar zelf solliciteren was niet toegestaan. Nomineren was mogelijk tot en met vrijdag 6 mei.

Drie instrumenten

De pijler Excellent Science heeft drie instrumenten:

  1. De European Research Council (ERC) ondersteunt grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams. Onderzoekers kunnen hun eigen ideeën indienen, die enkel beoordeeld worden op hun excellentie. De ERC biedt extra ondersteuning aan jonge onderzoekers.
  2. De Marie SkÅ‚odowska-Curie Acties pogen onderzoekers door middel van mobiliteit en opleiding uit te rusten met nieuwe kennis en vaardigheden. Onderzoekers in alle stadia van hun carrière kunnen een beurs aanvragen voor internationale of interdisciplinaire mobiliteit. Ook hier zijn aanvragers vrij om hun eigen domein te kiezen.
  3. Het instrument “onderzoeksinfrastructuren” verbindt Europese onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse en maakt ze toegankelijk voor onderzoekers. Een roadmap van het European Strategy Forum on Research Infrastructures geeft richting aan de acties binnen dit instrument.

Meer informatie

Website ERC: European Research Council
Website Commissie: Marie Skłodowska-Curie Actions
Website Commissie: European Research Infrastructures
Artikel Neth-ER: ESFRI presenteert plan voor onderzoeksinfrastructuren
Dossier Neth-ER: Onderzoeksinfrastructuren
Dossier Neth-ER: Widening Participation

 

Laatste update: 18/07/2022

lees meer