De Commissie heeft op 30 september een Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de Europese onderzoeksruimte na 2020 beschreven worden. Wat vindt het kennisveld van het voorstel? Neth-ER zet enkele reacties van Europese belangenorganisaties voor u op een rijtje.

Kennisinstellingen verwelkomen Europese Onderzoeksruimte

Reacties op ERA-voorstel

De Commissie heeft op 30 september de Mededeling 'A new ERA for Research and Innovation' aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de Europese onderzoeksruimte na 2020 beschreven worden. De nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA) moet het Europese onderzoek en innovatie (O&I) versterken en zo bijdragen aan de groene en digitale transitie, alsook het sociaal en economisch herstel van Europa. Excellentie, concurrentievermogen, openheid en talent staan hierbij aan de basis. Verschillende belanghebbenden hebben op het voorstel gereageerd. Neth-ER neemt u mee door de reacties vanuit het kennisveld.

Reactie UAS-netwerk

Het European Universities of Applied Sciences (UAS) netwerk verwelkomt de focus op modernisering van universiteiten, en benadrukt het belang van inclusiviteit om de kloof tussen fundamenteel onderzoek en sociale impact te dichten. Zo blijkt uit hun reactie op het nieuwe plan voor de Europese onderzoeksruimte (ERA). Ook ondersteunt UAS het streven naar meer synergie tussen onderzoek, onderwijs en de industrie alsook samenwerking tussen beleidsstructuren op Europees, nationaal en regionaal niveau. Verder benoemt het netwerk het belang voor structuur en transparantie binnen het ERA-bestuur.

Reactie Science Europe

Science Europe noemt het plan in een statement ambitieus, en richt zich vooral op de samenwerking tussen onderzoekers. Voortbouwen op bestaande- en het creëren van nieuwe samenwerkingen zal ervoor zorgen dat O&I investeringen het best gebruikt worden. Om de nieuwe Europese Onderzoeksruimte een succes te laten worden voorziet Science Europe de behoefte om belanghebbenden mee te laten praten in het ERA-bestuur.

Reactie EUA

De European University Association (EUA) benoemt dezelfde punten als het UAS-netwerk in hun reactie, maar benadrukt ook het belang voor een definitie van ‘research excellence' en investering in O&I. Research excellence moet volgens de EUA niet alleen worden bepaald op hoe vaak een publicatie geciteerd wordt, maar ook hoeveel het toevoegt aan onderzoek, open science en de impact op de samenleving. EUA publiceerde later een uitgebreid policy input paper, waarin zij aanbevelingen geeft over onder andere duurzame financiering van de Europese O&I agenda en synergieën tussen de ERA en de EEA.

Reactie EARTO

EARTO hecht eveneens veel waarde aan de nieuwe O&I investeringen en stelt de creatie van een Europese strategie voor technologische infrastructuur op prijs. Verder roepen ze de EU-instituties in een statement op om de ERA mededeling te ondersteunen, onder andere door nieuwe doelen voor O&I investering te formuleren, de innovatiekloof te dichten en een balans te vinden tussen open science en intellectueel eigendom.

Reactie universiteitennetwerken

The Guild verwelkomt in een statement de erkenning van het belang van O&I, alsmede de toegenomen investering daarin. Ze vragen daarbij specifieke aandacht voor O&I investering in openbare universiteiten, om nationale en regionale concurrentie te versterken. The Guild benadrukt echter dat Europa als kennismaatschappij een bredere doelstelling op zichzelf moet zijn, in plaats van alleen maar ter ondersteuning van de industrie. Ten slotte onderstreept LERU ook het belang van de ERA in een reactie, maar benadrukt dat, aangezien de publieke consultatie in de zomer plaatsvond, er maar weinig ruimte voor contributie uit het veld was.

Reactie YERUN

YERUN moedigt de promotie van Open Science aan middels het lanceren van het Open Research Europe platform en de ontwikkeling van het European Open Science Cloud. Ook verwelkomt zij verdere samenwerking tussen het hoger onderwijs en de onderzoekswereld op Europees, nationaal en lokaal niveau, en versterkte synergiën tussen EU-programma’s als Horizon Europe en Erasmus+ maar ook de structuurfondsen ESF+ en het ERDF. YERUN roept dan ook op in haar aanbevelingen dat voldoende financiering nodig is om een gelijk speelveld te creëren voor alle universiteiten in Europa.

Reactie Coimbra Group

De Coimbra Group uit haar optimisme over de prioriteiten die de ERA stelt. Met name het versterken van onderzoeksmobiliteit en de carrièremogelijkheden van onderzoekers kunnen op steun rekenen. Ook herhaalt de Coimbra Group hun oproep voor een grotere investering in menselijk kapitaal ter ondersteuning van alle onderzoekers die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Tenslotte vraagt de Coimbra Group op om stil te staan bij de beschikbaarheid van onderzoeksfaciliteiten. De pandemie heeft namelijk enorme impact gehad op de productiviteit van onderzoekers, en met name jonge en vrouwelijke onderzoekers zijn bezorgd over hun verdere loopbaanontwikkeling. Als oplossing ziet de Coimbra Group een verlenging van lopende contracten door nationale en Europese instanties.

Context

Op 30 september publiceerde de Commissie de vision for the European Research Area, een plan voor uitbereiding en versterking van de huidige ERA, die eind dit jaar verloopt. Volgens de planning zal de Raad in november Raadsconclusies aannemen over dit onderwerp. In mei schreef Neth-ER al een position paper over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte, “Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom”, waarin wordt gevraagd om versterking van de Europese integratie op onderzoek en innovatie.