Open Access/Open science

Dossierbeschrijving

Open Access betekent digitale toegang tot onderzoekdata en -publicaties. Open Access is een onderdeel van Open Science wat bijdraagt aan de realisatie van de European Research Area (ERA) en de Innovatie Unie. Alle projecten die gefinancierd worden vanuit Horizon 2020 zijn verplicht (tenzij ze onder een uitzondering vallen) om alle gepubliceerde wetenschappelijke artikelen gratis en vrij toegankelijk te maken. Er is ook een pilot bionnen Horizon 2020 over Open Access tot onderzoeksdata. 

Lees meer

Inmiddels wordt breed erkend dat het toegankelijker maken van onderzoeksresultaten voor maatschappelijke spelers bijdraagt aan betere en efficiëntere wetenschap en aan innovatie in de publieke en private sector. Een efficiënt systeem voor ruime verspreiding van en toegang tot onderzoekspublicaties en ruwe data helpt om wetenschappelijke vooruitgang versnellen. Dit is essentieel voor het vermogen van Europa om haar economische prestaties en om concurrentiekracht te verbeteren. Open Access kan ook de zichtbaarheid van het Europese onderzoek vergroten, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf toegang bieden tot het meest recente onderzoek.

Op het gebied van Open Access heeft de Europese Commissie verschillende acties ondernomen:

  • In juli 2011 is de publieke consultatie Scientific information in the digital age geopend;
  • In juli 2012 is de mededeling ‘Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research’ gepubliceerd;
  • In September 2013 werd het uit KP7 gefinancierde rapport Towards a European standard for open access gepubliceerd;
  • in januari 2014 ging Horizon 2020 van start; in dit programma is open access to research publications de standaard;
  • In januari 2015 ging het OpenAIRE2020-project van start. Dit project is door de Commissie gefinancierd om de implementatie van Open Access in Europa te bevorderen door in een infrastructuur en nationale steunpunten te voorzien.

In juni 2014 publiceerde de Europese Commissie een FAQ over open access in Horizon 2020.

Voor het Nederlands voorzitterschap was het verder brengen van Open Access van zowel wetenschappelijke publicaties als het gebruik van onderzoeksresultaten een prioriteit. In mei 2016 zijn hierover Raadsconclusies aangenomen, met als belangrijkste uitkomst het target dat in 2020 al het met Europees en nationaal geld gefinancierde onderzoek Open Access moet worden gepubliceerd en de data van onderzoek optimaal hergebruikt moet kunnen worden. 

Meer informatie
WebsiteDG Research and Innovation – Open Access in Horizon 2020
PublicatieGuidelines on Data Managementin Horizon 2020
ConsultatieOn scientific information in the digital age
Mededeling : Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research (juli 2012)
Rapport: Towards a European standard for open access
Artikel: FAQ open access in Horizon 2020 beschikbaar
Artikel Neth-ER:  Raadsconclusies over Open Science, KP7 en innovatieprincipe

 

Nieuws

EUA in actie voor Open Access in 2020

De EUA heeft aanbevelingen gepubliceerd om 100% onmiddellijke Open Access van wetenschappelijke publicaties in 2020 realiteit te maken. Zo moeten zowel de ‘gouden’ als ‘groene’ Open Access-...

Lees meer

Open Access tot JRC onderzoeksinfrastructuur

Het Joint Research Centre (JRC) opent haar onderzoeksfaciliteiten voor onderzoekers en wetenschappers van EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en geassocieerde landen in Horizon 2020. Nederlandse JRC-...

Lees meer

Nieuwe expertgroep voor Open Science Cloud

Een nieuw opgerichte high level expert group zal de Europese Commissie adviseren over de te nemen maatregelen om de European Open Science Cloud te implementeren. High level expert group De Europese...

Lees meer

NL en DE: maak haast met de Open Science Cloud

Nederland en Duitsland hebben tijdens de Raad voor Concurrentievermogen opgeroepen om haast te maken met de implementatie van de Open Science Cloud. Ook zijn er raadsconclusies aangenomen over het...

Lees meer

Geef uw mening over de Europese Databankrichtlijn

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend over de toepassing en impact van de Europese Databankrichtlijn. De Commissie is geïnteresseerd in informatie over de toepassing van deze...

Lees meer

RISE bevestigt belang 3 O’s van Moedas

De concepten Open Science en Open Innovation vergroten de economische en sociale impact van onderzoek en innovatie, aldus een rapport van de expertgroep die Europees commissaris Moedas ondersteunt....

Lees meer

Geen tijd te verliezen bij implementatie Digital Single Market

Er is haast geboden bij de implementatie van de Digital Single Market. De Europese Commissie wil nog voor het jaar met een voorstel komen voor de European Open Science Cloud. Ook is investeren in...

Lees meer

Verandering wetenschappelijke cultuur noodzakelijk voor open data

Een verandering in de wetenschappelijke cultuur moet zorgen voor een toename van het delen van data, aldus een rapport van Elsevier. Onderzoekers staan wel positief tegenover het delen van data,...

Lees meer

ERC publiceert richtlijnen voor implementatie Open Access

De European Research Council heeft richtlijnen gepresenteerd voor het Open Access publiceren van zowel wetenschappelijke publicaties als onderzoeksdata. Deze richtlijnen zijn niet bindend...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.