18 november 2020

De Raad ziet herstel coronacrisis als kans om Europese industrie te vergroenen en digitaliseren

Eveline Goesten

Eveline Goesten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het economisch herstel van de coronacrisis moet gebruikt worden ter bevordering van de digitale en groene transitie in de Europese industrie. Dit stelt de Raad in aangenomen conclusies. Hiermee sorteert zij vast voor op de herziening van de Europese industriestrategie die gepland staat voor het tweede kwartaal van 2021. Ook benadrukt zij het belang van strategische autonomie. Voor meer technologisch leiderschap in de wereld is er volgens de Raad meer coördinatie vereist en spelen onderzoek en innovatie, maar ook het bij- en omscholen van de beroepsbevolking een grote rol.

De Raad ziet herstel coronacrisis als kans om Europese industrie te vergroenen en digitaliseren

Raadsconclusies over de herziening Europese industriestrategie

Het herstel van de coronacrisis zal de transitie naar een dynamischere, veerkrachtigere en concurrerende industrie moeten bevorderen en bovendien de digitale en groene transitie versnellen. Dit stelt de Raad van de Europese Unie in Raadsconclusies die zij aannam in een videoconferentie tussen de ministers voor interne markt & industrie. De Raad benadrukt dat de Europese industrie minder afhankelijk moet worden van landen en organisaties buiten de EU door meer strategische sectoren naar Europa te terug te halen, zonder daarbij de open economie te hinderen. Betere Europese samenwerking en integratie van de Europese industrie zijn volgens de Raad het antwoord op de crisis.

Onderzoek en vaardigheden van belang

Om een aantrekkelijk en concurrerend ondernemingsklimaat te creëren onderstreept de Raad dat veerkracht alleen behaald kan worden met technologisch leiderschap gebaseerd op onderzoek, kennis, innovatie, slimme specialisatie, duurzaamheid, versterkte Europese waardeketens en de voorzieningszekerheid van grondstoffen. Ze verwelkomt ook de aandacht voor industriële ecosystemen in de nieuwe industriestrategie, maar benadrukt dat coördinatie vereist is om zulke samenwerking succesvol te maken. De Raad pleit voor cross-sectorale synergieën en gezamenlijke samenwerking, vooral binnen de implementatie van de herstel- en veerkrachtplannen van het herstelfonds, maar ook binnen slimme specialisatiestrategieën, de Horizon Europe missies, de Europese Onderzoeksruimte en andere partnerschappen. Ook wordt het belang van vaardigheden en training genoemd om bij te dragen aan de transitie naar een betere industrie, de Raad benoemt daarbij expliciet het Pact for Skills dat vorige week door de Commissie gelanceerd werd.  

Context

In maart 2020 werd de nieuwe Europese industriestrategie door de Commissie gepresenteerd als plan om de Europese industrie groener en digitaler te maken. In de strategie worden twee hoofddoelen van Von der Leyen verbonden met het Europese industriebeleid: de Green Deal en digitalisering. Vanwege de impact van de coronacrisis op de Europese industrie wordt de strategie echter in het tweede kwartaal van 2021 herzien om beter te reageren op de huidige economische realiteit. Zo liet de coronacrisis bijvoorbeeld zien dat sommige strategische industrieën, zoals de farmaceutische industrie, op Europees niveau dienen te worden versterkt.