Het Europese Pact for Skills is tijdens de European Vocational Skills Week 2020 officieel gelanceerd door Eurocommissarissen Nicolas Schmit en Thierry Breton. Hiermee zijn ook de eerste partnerschappen onder het pact aangekondigd in drie industrieën: de automobielindustrie, de micro-elektronica en de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Publieke en private organisaties worden met het pact uitgenodigd gezamenlijk te investeren in bij- en omscholing van de Europese beroepsbevolking. Vaardigheden die essentieel zijn voor de groene en digitale transities staan hierin centraal.

Eurocommissarissen Schmit en Breton lanceren officieel het Europese Pact for Skills

Lancering Pact for Skills

Het Europese Pact for Skills, een van de centrale elementen van de Europese Skills Agenda, is officieel gelanceerd. De Eurocommissarissen Nicolas Schmit, verantwoordelijk voor banen en sociale rechten, en Thierry Breton, commissaris voor de interne markt, kondigden het pact aan tijdens de European Vocational Skills Week 2020. Om een veerkrachtig crisisherstel en de ambities van de groene en digitale transities te realiseren, stelt de Europese Commissie effectieve bij- en omscholing als prioriteit. Met het pact worden publieke en private organisaties uitgenodigd hun krachten te bundelen om aan de vaardighedenbehoefte van een dynamische Europese arbeidsmarkt te voldoen.

Eerste partnerschappen van start

Gelijktijdig met de lancering zijn ook de eerste Europese partnerschappen onder het pact bekend gemaakt, en dit in drie strategische industrieën: de automobielindustrie, de micro-elektronica en de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Na consultatie met belanghebbenden zijn deze drie sectoren geselecteerd omdat ze zwaar zijn getroffen door de huidige crisis. Investeringen van publieke en private partners worden ingezet om de vaardighedenontwikkeling te verwezenlijken. Voor de automobielindustrie is het doel om jaarlijks 5% van het personeel bij te scholen, wat zal neerkomen op bijscholing van 700.000 mensen en een potentiële investering van 7 miljard euro. Het partnerschap voor micro-elektronica vertegenwoordigt een totale investering van 2 miljard euro en biedt bij- en omscholingsmogelijkheden voor meer dan 250.000 werknemers en studenten tussen 2021 en 2025. Voor de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie zal 1 miljard euro bij elkaar worden gesprokkeld om de komende tien jaar jaarlijks 6% van het personeelsbestand bij te scholen en 300.000 extra krachten op te leiden.

Context

Vergeleken met de VS, Japan en Canada loopt Europa achter als het gaat om investeringen in vaardigheden zowel in het onderwijs als in bijscholing van personeel. De Commissie ontwikkelde het Pact for Skills als een onderdeel van de Europese Skills Agenda, met als doel een gezamenlijk model te creëren voor bij- en omscholing in Europa, om zo de vaardighedenontwikkeling onder Europeanen in te laten spelen op de behoeften van de Europese arbeidsmarkt. Hierin spelen partnerschappen tussen bedrijven, de industrie, overheden, sociale partners en onderwijsinstellingen een sleutelrol. Om aan te sluiten bij het pact is er een handvest ontwikkeld met een gezamenlijke visie op opleidingskwaliteit, deze dient te worden ondertekend door alle betrokken partners. Het Pact for Skills moet ook helpen bij het uitvoeren van de nieuwe Europese industriestrategie, de eerste aangekondigde pacts betreffen dan ook strategische industrieën voor Europa.