Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht. Zo wil zij dat in 2025 de Europese onderwijsruimte een feit is, het Digital Education Action Plan een update krijgt en dat het budget voor het Erasmusprogramma wordt verdriedubbeld. Neth-ER zet voor u de belangrijkste zaken voor het onderwijs- en onderzoeksveld op een rijtje.


De zes ambities van Von der Leyen

Zes ambities: aandacht voor onderwijs

Op dezelfde dag dat het Europees Parlement haar verkoos tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde Ursula von der Leyen haar zes ambities voor Europa, die de leidraad moeten vormen voor de Commissie Von der Leyen. In de ambities is relatief veel aandacht voor onderwijs. De zes ambities zijn:

 

  1. Een Europa dat klaar is voor de digitale toekomst: Europa moet zich klaarmaken voor de digitalisering. Daarbij speelt onderwijs een grote rol: Von der Leyen wil dat in 2025 de Europese onderwijsruimte een feit is, het Digital Education Action Plan een update krijgt en het budget voor het komende Erasmusprogramma wordt verdriedubbeld. Verder heeft zij aangekondigd dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek en innovatie en dat daarbij de weg naar succes niet zonder falen zal zijn, wat lijkt te betekenen dat ze bereid is meer risico te accepteren in Europese onderzoeks- en innovatieprogramma's. Ook moet de onderzoeksfocus liggen op gebieden met het hoogste potentieel.
  2. Een ambitieus en inclusief Europa: sociale rechtvaardigheid en welvaart is het fundament van Europa. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, is een sterke economie nodig. Ze wil hiervoor een nieuwe mkb-strategie uitwerken, die het voor het mkb gemakkelijker moet maken om toegang te krijgen tot de markt. Met behulp van publiek private financiering moeten zij uit kunnen groeien tot ware innovators. Op sociaal vlak wijst ze op het belang van levenslang leren en het ontwikkelen van vaardigheden voor de digitale arbeidsmarkt. Ook wil ze voor kwetsbare kinderen een jongeren- en kindergarantie realiseren en streeft ze naar volledige gendergelijkheid.
  3. Een Europese Green Deal in haar eerste 100 dagen als voorzitter: Von der Leyen wil in 2050 een klimaat-neutraal Europa. Ze wil dit bereiken door onder andere de eerste Europese klimaatwet, die de klimaatdoelen juridisch moet vastleggen, en een nieuwe industriële strategie. Een duurzaam Europees investeringsplan ten bedrage van één biljoen euro en een just transition fund moeten dit mogelijk maken.
  4. Het beschermen van de Europese manier van leven: het beschermen van de rechtsstaat en de ontwikkeling van een humaan migratie- en asielbeleid.
  5. Een sterker Europa in de wereld: Europa moet een actievere rol spelen op het wereldtoneel. Verder kondigt Von der Leyen aan dat een no-deal Brexit onacceptabel is, maar dat de uittreding verleng kan worden, mits er gegronde redenen gegeven worden. Ook maakt zij zich sterk voor een groter budget voor het Europees Defensie Fonds. 
  6. Verbeteren van de Europese democratie: Von der Leyen wil dat dat de Europese burger meer inspraak heeft in de Europese besluitvorming, dat het Europees Parlement initiatiefrecht krijgt en dat het systeem van spitzenkandidaten wordt verbeterd.

Bestuurlijke vernieuwing

In de een-na-laatste paragraaf presenteert Von der Leyen een bestuurlijke nieuwigheid. De zes ambities moeten dienen als inspiratie voor het allereerste Meerjarig Programma, dat ze vóór 2020 vanuit de Commissie gezamenlijk wil opstellen met het Parlement en de Raad. Daarbij wil ze de prioriteiten uit de Strategische Agenda van de Raad in acht nemen. Dit meerjarig programma lijkt een soort interinstitutioneel akkoord te moeten zijn, dat de drie instellingen de komende vijf jaar zullen uitvoeren.

Context

De Europese Raad had Ursula von der Leyen voorgedragen om voorzitter te worden van de Europese Commissie. Op 16 juli heeft het Europees Parlement haar verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daarmee is zij de eerste vrouw die voorzitter zal worden van de Commissie. Sinds 2005 was ze onder Merkel achtereenvolgens minister van Familiezaken en Jeugd, minister van Arbeid en Sociale Zaken en minister van Defensie in Duitsland.

Nu de voorzitter bekend is, kunnen de lidstaten kandidaten voor de Commissie voordragen. De zes ambities moeten de basis vormen van het werkprogramma van de komende Commissie, dat deze zomer zal worden opgesteld door het beoogd college.

 

Foto: © European Union 2019 - Source : EP