Industriestrategie biedt ruimte voor kennisveld

11 maart 2020

Focus op industriële ecosystemen, zo luidt het devies van de nieuwe Europese industriestrategie. Ecosystemen zijn flexibel en effectief en daarom de beste manier om de Europese industrie groener en digitaler maken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de onderzoeks- en onderwijsinstellingen die een ecosysteem voeden.

Alles draait om ecosystemen

Om de industrie te vergroenen en digitaliseren, moet worden begonnen bij de industriële ecosystemen. Dat is de kern van het nieuwe Europese industriebeleid, dat de Europese industrie op internationaal niveau concurrerend moet houden en de duale transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap moet begeleiden. De nieuwe strategie zal zich daarom richten op het versterken van deze ecosystemen, omdat de belangrijkste industriële activiteiten zich volgens de Commissie vaak concentreren op één plek. Hier bevinden zich de belangrijkste spelers uit de waardeketen, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en opleidingscentra.

Industriële innovatie

Eigenlijk is de industriestrategie een industriële innovatiestrategie, zo stelt de Commissie in haar mededeling. Zonder innovatie kan de industrie immers niet concurreren, noch de benodigde vergroenings- en digitaliseringsslag maken. Een aantal sectoren zullen gevraagd worden om industriële allianties te vormen, waaronder waterstof, digitale clouds en grondstroffen. De actieplannen voor deze allianties wil de Commissie ondersteunen met partnerschappen in Horizon Europe. “Place-based innovation and experimentation” moet het mkb en de bevolking uit de regio betrekken bij een ecosysteem. Tenslotte wil de Commissie innovatievriendelijker beleid maken door meer aandacht voor better regulation en strategic foresight en de Europese Onderzoeksruimte.

Skilling, upskilling, reskilling

Honderdtwintig miljoen Europeanen moeten de komende vijf jaar nieuwe vaardigheden aanleren, in zowel het hoger- en het beroepsonderwijs. Een nieuw Pact for Skills en de Europese onderwijsruimte moet het proces van up- en reskilling in goede banen leiden. Daarbij wil de Commissie extra letten op het aantal vrouwen dat een STEM-opleiding volgt (Science, Technology, Engineering and Mathematics), passend bij de nieuwe gendergelijkheidstrategie en de update van het Digital Education Action Plan.

Randvoorwaarden zeker stellen

De transitie naar een groene en digitale strategie heeft geen kans van slagen als de randvoorwaarden niet op orde zijn. Daarom wil de Commissie uiterlijk in september 2020 een Industrial Forum oprichten, waarin bedrijven, sociale partners, lidstaten én kennisinstellingen in gesprek gaan over de risico’s en behoeftes van industriële ecosystemen. Bovendien wil de Commissie aan de slag met de bescherming van intellectueel eigendom, plannen voor het mkb, de farmaceutische industrie, en staatssteunregels om Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s) mogelijk te maken.

Context

De industriestrategie vormt onderdeel van een pakket aan maatregelen dat het concurrentievermogen van de Europese economie moet versterken, naast een mkb-strategie en een actieplan voor de interne markt. De strategie volgt op een eerder plan uit 2017 en verbindt het Europese industriebeleid expliciet aan de twee hoofddoelstellingen van de Commissie Von der Leyen: de Green Deal en digitalisering. Met het plan op de Europese industrie komt de Commissie ook tegemoet aan het verzoek van de Europese Raad uit maart 2019 voor een langetermijnvisie.

Meer informatie:

Persbericht Commissie: Making Europe's businesses future-ready: A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe
Mededeling Commissie: A New Industrial Strategy for Europe
Q&A Commissie: European Industrial Strategy Package
Factsheet Commissie: A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen
Artikel Neth-ER: Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie
Artikel Neth-ER: In Europa dient digitalisering de mens
Artikel Neth-ER: Partnerschappen in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact
Artikel Neth-ER: Hoe denkt u dat de EU meer toekomstbestendig kan worden?
Artikel Neth-ER: Van Engelshoven positief over onderwijsopdrachten Gabriel
Artikel Neth-ER: Zes sectoren voor het industriebeleid
Artikel Neth-ER: Uw mening over het Digital Education Action Plan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geen aparte regels voor Horizon Europe in corona herstelfonds

Er zullen geen aparte regels gelden voor het geld uit het coronaherstelfonds dat is bedoeld voor Horizon Europe. Dat blijkt uit een voorstel van de Commissie. Het geld moet uiterlijk in 2024...

Lees meer

European Innovation Council lanceert Scalator Pilot

De European Innovation Council (EIC) heeft haar EIC Scalator Pilot gelanceerd met een investeringsbudget van 1,5 miljoen euro. Het doel van het nieuwe EIC-instrument is om innovatie-ecosystemen te...

Lees meer

Adviesgroep Commissie pleit voor gecoördineerde O&I-investeringen als antwoord op coronacrisis

Gecoördineerde investeringen in een door onderzoek & innovatie geleide transitie zijn het beste antwoord op de huidige recessie, aldus de expertgroep Economic and Societal Impact of Research and...

Lees meer

Onderzoeksministers vragen om gericht maar flexibel onderzoeksbeleid

Coördinatie en flexibiliteit zijn volgens Europese onderzoeksministers de belangrijkste lessen van de coronacrisis. Zonder afstemming doen onderzoekers mogelijk dubbel werk, maar flexibiliteit is...

Lees meer