Gewapend met een mondiale gezondheidsstrategie gaat de Commissie zich richten op gezondheidsdreigingen en toegang tot zorg buiten de EU. In Europa investeert de Commissie in onderzoek naar vaccins en nieuwe medicijnen in voorbereiding op nieuwe pandemieën.


Commissie wil wereldwijd investeren in gezondheidsdreigingen

Een wereldwijde ambitie

Het gaat niet goed met de gezondheidszorg in de wereld, en daar wil de Commissie een eind aan maken. Geplaagd door corona staan artsen en verplegers wereldwijd onder druk. De Sustainable Development Goals (SDG’s) laten als het om gezondheid gaat zelfs een terugval zien. In een nieuwe mondiale gezondheidsstrategie legt de Commissie uit hoe het anders moet onder het motto ‘Better Health for All in a Changing World’. De Europese toekomstvisie is een internationaal netwerk waarin landen samenwerken, bijvoorbeeld via de Wereldgezondheidsorganisatie, G7 en G20. Omdat de Commissie beperkte bevoegdheden heeft op het vlak van gezondheid, nodigt ze alle lidstaten uit om mee te doen.

Drie prioriteiten voor de wereld

De mondiale aanpak stoelt op drie aandachtsgebieden. In de eerste plaats wil de Commissie dat mensen gezonder worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de behandeling van ziektes, maar ook om de omstandigheden waar mensen ziek van worden, zoals belabberd sanitair en seksuele en reproductieve gezondheid. Om dit doel te bereiken, is het tweede aandachtsgebied goed functionerende gezondheidssystemen. De Commissie wil andere landen assisteren bij hervormingen, maar ook afspraken maken over internationale normen voor medische apparatuur. Lopende initiatieven krijgen een extra opdracht buiten de EU, zoals de European Health Data Space, het partnerschap EDCTP3 en het Europese Pact for Skills. Tenslotte wil de Commissie ook buiten Europa inzetten op de drie prioriteiten van de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA): bepaalde pathogenen, antimicrobiële resistentie, en kunstmatige bedreigingen.

Voorbereiding in Europa

Binnen Europa gaat de Commissie ook aan de slag. Het eerste ‘State of Health Preparedness Report’ concludeert dat de EU nu beter voorbereid is op pandemieën dan in 2020, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Via HERA wil de Commissie honderd miljoen euro investeren in nieuwe medische behandelingen. Ook stort de Commissie tachtig miljoen euro in een fonds voor de ontwikkeling van nieuwe coronavaccins. Het Medical Countermeasures Intelligence Platform gaat bijhouden welke vaccins en behandelingen Europa op voorraad heeft.

Context

De mondiale gezondheidsstrategie is het sluitstuk van de Europese Gezondheidsunie. Die Unie is het plan van de Commissie om Europa voor te bereiden op gezondheidsdreigingen. Centraal staat HERA; de nieuwe autoriteit brengt alle activiteiten samen en kreeg daarvoor 1,3 miljard euro in 2022. Belangenorganisaties konden deze zomer reageren op de plannen. De Nederlandse overheid presenteerde in oktober haar eigen mondiale gezondheidsstrategie getiteld ‘Samen zorgen voor gezondheid wereldwijd’.