15 februari 2022

Eerste werkprogramma HERA krijgt 1,3 miljard voor de aanpak van gezondheidsbedreigingen

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het eerste werkprogramma van de Europese Health Emergency preparedness and Response Authority bedraagt 1,3 miljard en wordt grotendeels gefinancierd door reguliere projecten binnen Horizon Europe en EU4Health. Het bevat nieuwe plannen, maar leunt ook op bestaande initiatieven. Er zijn onder meer nieuwe plannen voor de preventie, opsporing en aanpak van grensoverschrijdende gezondheidsnoodsituaties.


Eerste werkprogramma HERA krijgt 1,3 miljard voor de aanpak van gezondheidsbedreigingen

HERA steunt op Horizon Europe en EU4Health

De Europese Health Emergency preparedness and Response Authority (HERA) krijgt in 2022 1,3 miljard euro te besteden voor de aanpak van gezonheidsdreigingen. Dat blijkt uit het werkplan voor 2022. Een groot deel van het werk van HERA blijkt via reguliere projecten binnen Horizon Europe en EU4Health te lopen, waarvoor onderzoekers al voorstellen kunnen indienen. Ook bijdrages aan de partnerschappen Innovative Health Initative (IHI) en European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) krijgen nu een HERA-stempel. Daarnaast zal de HERA een gemeenschappelijke strategische EU-agenda voor onderzoek en innovatie op het gebied van pandemische paraatheid opstellen. Verder wil de Commissie onderzoekscapaciteit in de toekomst bundelen door samen met de lidstaten en geassocieerde landen projecten te financieren. Het HERA-budget komt uit EU4Health (275 miljoen euro), Horizon Europe (395 miljoen euro) en het Europese programma voor humanitaire hulp (630 miljoen euro).

Nieuwe plannen HERA

Het HERA werkprogramma bevat ook nieuwe acties. Zo zal HERA drie specifieke gezondheidsdreigingen identificeren die vragen om medische voorbereidingsmaatregelen. Hierbij valt te denken aan dreigingen zoals SARS-CoV2, grieppandemieën, opkomende infectieziekten of antimicrobiële resistentie (AMR). In samenwerking met betrokken EU-gezondheidsorganen zal het daarbij ook gebruik maken van wetenschappelijk kennis om regelmatig gezamenlijk prioriteiten te bepalen. Verder wordt een HERA Advisory Forum opgericht met leden van technisch bevoegde instanties afkomstig uit alle lidstaten. Binnen dit Advisory Forum komt er ook een gezamenlijk forum voor industriële samenwerking en een netwerk van academische experts. Feedback van de industrie zal via dit forum onder meer gestroomlijnde productie van COVID-19 vaccins moeten waarborgen. HERA streeft er verder naar samen met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een EU-platform op te zetten voor klinische proeven.

Context

HERA werd opgericht als reactie op de COVID-19 pandemie en is onderdeel van de plannen voor een Europese Gezondheidsunie. Naast corona richt HERA zich ook op andere gezondheidsdreigingen. In totaal wil de Commissie 50 miljard euro uittrekken voor de projecten van HERA, waarvan echter een groot deel van de lidstaten komt. Meer dan 20% van het gezondheidsbudget van Horizon Europe en 2,8 miljard uit EU4Health werden apart gelegd om de financiering rond te krijgen.