De Commissie is op zoek naar uw input voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie over de rol van de EU inzake mondiale gezondheid. Onder meer de onderzoekswereld en beroepsverenigingen worden uitgenodigd te reageren. De deadline om u te laten horen is 19 september.


Input gevraagd voor nieuwe strategie mondiale gezondheid

Nieuwe strategie voor gezondheid in de wereld

De Commissie opent een openbare consultatie waarmee het input wil ophalen voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie over mondiale gezondheid. Met de nieuwe strategie wil de Commissie inspelen op geopolitieke verschuivingen en veranderingen die zich in de mondiale gezondheid voordoen. Daarmee beoogt de strategie het leiderschap van de EU op het gebied van mondiale gezondheid te versterken. Onder meer de onderzoekswereld, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en het bedrijfsleven worden aangespoord te reageren. De deadline van de openbare consultatie staat op 19 september.

Context

De laatste strategie over mondiale gezondheid van de EU dateert uit 2010. De nieuwe strategie beoogt de nieuwe realiteit die zich in de tussenliggende tijd heeft geopenbaard te adresseren. Het huidige gezondheidsprogramma van de EU, EU4Health, heeft met 5,1 miljard euro het grootste budget ooit. De ambitie voor de versterking van de geopolitieke positie van de EU op het gezondheidswereldtoneel is in lijn met de publicatie van de Global Approach in 2021. Die strategie zet de brede lijnen uit voor internationale samenwerking op onderzoeks- en innovatiegebied.