De Europese autoriteit voor gezondheidsdreigingen verwacht de grootste risico’s op drie gebieden. Het gaat om bepaalde pathogenen, antimicrobiële resistentie, en kunstmatige bedreigingen. De lijst bepaalt waar HERA de komende jaren op in zal zetten.


HERA kiest drie gezondheidsdreigingen voor meer focus

Lijst van drie dreigingen

Drie bedreigingen vormen de komende jaren het grootste gezondheidsrisico. Het gaat om pathogenen met een hoog pandemiepotentieel, bedreigingen als gevolg van antimicrobiële resistentie, en chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen die mensen moedwillig verspreiden. Met de driekoppige lijst wil de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) focus aanbrengen in haar werk. Zo zal de lijst bepalen welke medicijnen HERA wil kopen en welke onderzoeksgebieden HERA wil stimuleren.

Context

HERA werd opgericht als reactie op de COVID-19 pandemie en is onderdeel van de plannen voor een Europese Gezondheidsunie. HERA moet Europa voorbereiden op toekomstige pandemieën door lidstaten te coördineren en strategische voorraden aan te leggen. In 2022 besteedt de organisatie 1,3 miljard voor de aanpak van gezondheidsbedreigingen. Toch stonden Europese koepels van onderzoekers niet te juichen bij de oprichting van HERA, omdat de organisatie gesloten opereert en geld uit Horizon Europe reserveert voor industriële projecten. Eind 2021 identificeerde het Europees Geneesmiddelenbureau al 100 prioriteiten voor gezondheidsonderzoek.