De Global Health European & Developing Countries Clinical Trials Partnership 3 Joint Undertaking is op zoek naar nieuwe leden voor de Stakeholders Group. Dit orgaan kent een adviserende rol en levert belangrijke input op de nog te behandelen prioriteiten van dit partnerschap. Publieke en private experts met ervaring op het gebied van volksgezondheid, met name wat betreft infectieziekten in de Sub-Sahara, kunnen zich aanmelden. De aanmelding loopt tot en met 20 april 2022.


Meld u aan als adviseur voor het partnerschap Global Health EDCTP3

Nieuwe leden gezocht

De Global Health European Developing Countries Clinical Trials Partnership 3 Joint Undertaking (GH EDCTP3 JU) roept aan belanghebbenden op om zich aan te melden voor de Stakeholders Group. Deze groep adviseert het partnerschap bij de uitvoering van wetenschappelijke, strategische en de technologische prioriteiten. Deze prioriteiten staan vastgesteld in de Strategische Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de GH EDCTP3 JU. Daarnaast doet de Stakeholders Group suggesties voor concrete synergiën met aangrenzende sectoren en levert zij input voor het tweejaarlijkse EDCTP-Forum. Tijdens dit internationale platform staan klinische studies en netwerkactiviteiten omtrent de bestrijding van armoede gerelateerde ziekten centraal. De raad van bestuur van GH EDCTP3 JU zal de nieuwe leden van de Stakeholders Group benoemen voor een periode van twee jaar. Hierbij wordt getracht een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden te bereiken, met inbegrip van met name Afrikaanse expertise. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 april 2022.

Context

De GH EDCTP3 JU is een geïnstitutionaliseerd partnerschap tussen de Europese Unie en de vereniging European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), waarvan verschillende Europese en Afrikaanse landen lid zijn. Het is eind 2021 opgezet onder Horizon Europe, met als doel om nieuwe oplossingen aan te reiken om de last van infectieziekten in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara te verminderen en tegelijkertijd de onderzoekscapaciteit te versterken. Het desbetreffende partnerschap bouwt voort op eerdere Kaderprogramma’s.