DIGITALEUROPE onderstreept het belang van een verdubbeling van het huidige budget van Horizon Europe naar €200 miljard voor het aankomende kaderprogramma (KP10). De belangenorganisatie voor de digitale technologie-industrie stelt dat zo’n verhoging het Europese concurrentievermogen versterkt. DIGITALEUROPE staat tevens pal voor de integratie en financiering van het bevorderen van digitale technologieën en vaardigheden in het aankomende kaderprogramma.


Ook de digitale industrie vraagt om verdubbeling KP10-budget

Investeer in digitale initiatieven samen met de technologie industrie

In haar position paper over het volgende kaderprogramma (KP10) benadrukt DIGITALEUROPE de noodzaak van een verdubbeling van het huidige budget van Horizon Europe. Volgens DIGITALEUROPE blijft de EU achter op investeringen in O&I vergeleken met de VS, China en Japan. Ook versterkt een verdubbeling het concurrentievermogen van de EU.

Bedrijven en gebalanceerde TRL’s belangrijk

DIGITALEUROPE vraagt om 25% van het totale KP10-budget uit te geven aan digitale initiatieven en technologieën. Daarnaast benadrukt zij het belang van industriële betrokkenheid voor het bevorderen van innovatie. Bedrijven voorop lopen namelijk voorop in het aantrekken van onderzoek- en innovatietalent. Ook hebben ze specifieke expertise die van vitaal belang is voor succesvolle onderzoeksprojecten. Bovendien stelt de digitale technologie-koepel dat KP10 moet streven naar een evenwichtige verhouding tussen hoge en lage technology readiness levels (TRL), om de deelname van de industrie te stimuleren. Daarom dringt DIGITALEUROPE aan op gestroomlijnde aanvraagprocedures en verbeterde coördinatie met andere EU-financieringsprogramma’s.

Inzetten op digitale vaardigheden

Naast de budgettaire aspecten benadrukt DIGITALEUROPE het belang om het toenemende tekort aan digitale vaardigheden te adresseren. Om dit tekort te verkleinen pleit de koepel voor synergiën tussen KP10 en programma’s zoals Digital Europe en Erasmus+. De belangenorganisatie benadrukt dat digitale vaardigheden essentieel zijn om in de arbeidsmarkt, de digitale economie en de samenleving te participeren.

Context 

DIGITALEUROPE is een handelsvereniging die digitale industrieën in Europa vertegenwoordigt. Haar oproep sluit aan bij eerdere pleidooien van diverse kenniskoepels voor een aanzienlijke verhoging van het onderzoeks- en innovatiebudget. Neth-ER bepleit een KP10-budget van minstens 200 miljard euro. KP10 is de opvolger van Horizon Europe en loopt van 2028 tot 2034. DIGITALEUROPE vindt momentum in de focus van de Commissie op de digitale transitie, één van de twee topprioriteiten. Daarvoor bestaan verschillende initiatieven, zoals het digitale decennium programma, dat bepaalt dat minstens 80% van de Europese volwassenen over digitale vaardigheden moet beschikken tegen 2030.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.