De Europese onderwijsministers willen dat 80 procent van de Europese bevolking in 2030 digitale basisvaardigheden bezit. De Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport heeft twee beleidsstukken aangenomen rondom digitalisering van onderwijs. Daarnaast roept zij de lidstaten in een derde beleidsstuk op om gezamenlijke Europese waarden en democratisch burgerschap beter te integreren in het onderwijs.


Onderwijsministers willen dat 80% van de bevolking digitale basisvaardigheden bezit in 2030

Lessen over digitalisering voor iedereen

Europese onderwijsministers willen dat ten minste 80% van de Europese bevolking in het bezit is van digitale basisvaardigheden in 2030. Dat stellen zij in een persbericht over twee aanbevelingen naar aanleiding van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS-raad). De eerste Raadsaanbeveling betreft digitale vaardigheden en competenties om onderwijssystemen fit te maken voor digitale tijdperken. Volgens de Raad moeten lidstaten al inzetten op het lesgeven over digitalisering vanaf het basisonderwijs tot aan onderwijs voor volwassenen. Ter aanvulling doet zij ook aanbevelingen met daarin factoren voor succesvol digitaal onderwijs. Lidstaten worden onder andere opgeroepen om strategische en gerichte doelen te stellen voor de mensen die digitale basisvaardigheden niet bezitten. De Raad roept de lidstaten op om de ontwikkeling van digitale onderwijsvoorzieningen te ondersteunen door onderzoek te doen naar de invloed van kunstmatige intelligentie.

Europees burgerschapsonderwijs

Als derde heeft de OJCS-Raad ook Raadsconclusies aangenomen over de versterking van Europese waarden en democratisch burgerschap in onderwijs. De ministers pleiten voor thema's zoals Europese democratische waarden een Europees burgerschap op de onderwijsagenda’s van de lidstaten om meer kennis over Europa en inclusie in de samenleving te bevorderen. Niet alleen dienen deze ten grondslag van een veerkrachtig en samenhangend Europa, maar deze zouden ook de ontwikkeling van een Europese Onderwijsruimte en de ambities voor Europees burgerschap binnen Erasmus+ ondersteunen.

Context

De OJCS-Raad komt twee of drie maal per jaar bijeen om het onder andere over onderwijsonderwerpen te hebben. Tijdens een eerdere ontmoeting van de OCJS-raad dit jaar benadrukten de ministers dat er nog het nodige moet gebeuren voor de realisatie van de Europese Onderwijsruimte. De Raadsaanbevelingen rondom digitalisering werden al aangekondigd in het kader van het Digital Education Action Plan voor 2021-2027. De doelstellingen over digitale vaardigheden sluiten sterk aan bij de ambities van het European Year of Skills. Veel van de vaardighedentekorten zitten hem namelijk in een gebrek aan digitale vaardigheden. De Europese Raad sprak zich eerder ook al uit over digitale vaardigheden. Zonder digitale basisvaardigheden kunnen burgers in de huidige wereld niet volledig gebruik maken van hun grondrechten.