Digital Europe biedt kennisinstellingen de komende twee jaar veel financieringsmogelijkheden. In totaal heeft het digitaliseringsprogramma 1,3 miljard euro te besteden, blijkt uit de publicatie van het werkprogramma 2023-2024. Met name gezondheidsdata en de ontwikkeling van digitale vaardigheden krijgt veel aandacht. Teleurstellend is dat er door budgetverschuivingen aanzienlijk minder geld beschikbaar is dan aanvankelijk gepland was.


Werkprogramma Digital Europe biedt onderwijs- en onderzoekinstellingen kansen

Geld voor digitale kennisinitiatieven

Het werkprogramma van Digital Europe biedt de kennissector een aantal mooie financieringsmogelijkheden. Dat blijkt uit de publicatie van het werkprogramma voor 2023-2024. Deze publicatie bestaat uit twee delen, namelijk het hoofdwerkprogramma 2023-2024 met een budget van 909,5 miljoen euro en een werkprogramma in het kader van het Cybersecurity waarmee 375 miljoen euro gemoeid is. De eerste calls openen in mei waar een tweede reeks volgt in het derde kwartaal van 2023.

Onderwijsinitiatieven

Voornamelijk in het hoofdwerkprogramma zijn er verschillende kansen voor onderwijsinstellingen. Denk aan geld voor het opzetten van cursussen in het hoger onderwijs op het gebied van geavanceerde digitale technologieën (halfgeleiders), speciale aandacht voor digitale vaardigheden onder vrouwen en de versterking van vaardigheden met de creatie van een Cybersecurity Skills Academy. In totaal is voor deze drie initiatieven 26 miljoen euro beschikbaar in 2023. Voor het opzetten van de Cybersecurity Academy worden zowel hoger- als beroepsonderwijsinstellingen gezocht en zal er in totaal 10 miljoen euro beschikbaar zijn, aldus het werkprogramma. In 2024 focust het programma zich op de zeven aangekondigde dataspaces. Tevens wordt er ook geld en aandacht besteed aan gevorderde digitale competenties middels cursussen en gespecialiseerde onderwijsprogramma’s.

Onderzoek en gezondheidsinitiatieven

Digital Europe biedt ook onderzoeksinstellingen kansen. Zo wordt de invoering van AI-technologieën in Europa vergemakkelijkt, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van menselijke virtual twins voor in de gezondheidszorg. Ook is er financiering voor het opzetten van een Europese genetische databank (20 miljoen euro) en een pan-Europese federatieve infrastructuur voor Intensive Care Units (5,1 miljoen euro). Tevens wordt er 3 miljoen euro vrijgemaakt voor het opzetten van een Cloud IPCEI Exploitation Office. De doelstelling van dit bureau is om de resultaten van Important Projects of Common European Interest te verspreiden aan geïnteresseerde lidstaten, bedrijven en onderzoeksorganisaties (RTO's). Onderzoeksinstellingen kunnen ook meewerken aan een cloud gebaseerd samenwerkingsplatform voor het beheer van luchtvaart- en veiligheidssectorsdata. Met deze call is 22 miljoen euro gemoeid.

Context

De structuur van het Europees programma ter bevordering van digitalisering is flink aangepast. Zo besteedt is de Europese infrastructuur voor quantumcommunicatie (EuroQCI) verplaatst naar het Secure Connectivity initiative en is er vanwege de Chips Act 1,5 miljard euro minder beschikbaar in het algehele budget. Digital Europe is het eerste financieringsprogramma van de EU dat dat zich exclusief spitst op de digitale transitie. Het heeft nu een budget van zes miljard euro voor zeven jaar. Het programma wordt vormgegeven aan de hand van vier meerjarige werkprogramma's. Afzonderlijke werkprogramma's hebben betrekking op de resterende gebieden, namelijk de digitale innovatiehubs en high performance computing. Het vorige werkprogramma had met bijna twee miljard euro aan financiering een aanzienlijk hoger budget.