Hoe kan de Europese capaciteit om innovatieve oplossingen te versnellen worden vergroot? Dat wil de Commissie van u weten in een consultatie over de nieuwe Europese Innovatieagenda, die wordt verwacht in het derde kwartaal van 2022. De Commissie beoogt verschillende initiatieven in de agenda op te nemen, op het gebied van toegang tot financiering, regulatory sandboxes, innovatie-ecosystemen, beter innovatiebeleid en het ontwikkelen en behouden van talent. Reageren kan tot 10 mei.


Wat moet de nieuwe Europese Innovatieagenda volgens u adresseren?

 

Een nieuwe Europese Innovatieagenda  

Hoe kan het innovatiebeleid in de EU worden verbeterd? Dat wil de Commissie graag van u weten in een consultatie over de aankomende New European Innovation Agenda, die voor het derde kwartaal van 2022 gepland staat. De Commissie stelt dat ondanks de verscheidene bestaande beleidsinitiatieven en instrumenten die innovatie ondersteunen, een overkoepelende Innovatieagenda van toegevoegde waarde kan zijn voor de EU. Innovatie is essentieel voor de groene en digitale transitie van de EU en daarnaast belangrijk voor het verzekeren van open strategische autonomie, aldus de Commissie. Zij beoogt met de agenda een overzicht en analyse te bieden van de context, bestaande middelen en overblijvende hiaten in het EU-innovatiebeleid in vijf sleutelgebieden: toegang tot financiering, randvoorwaarden & wetgevende kaders, innovatie-ecosystemen, de innovatiekloof en talent. Voor alle vijf gebieden voorziet zij een initiatief in de agenda. Reageren kan tot en met 10 mei.

Context

Het is niet de eerste keer dat de EU het innovatiebeleid wil verbeteren. In 2010 werd de zogenaamde Innovatie Unie als een van de zeven vlaggenschipinitiatieven in de Europa 2020-strategie opgenomen, met als doel de voorwaarden en de toegang tot financiering voor onderzoek & innovatie in de EU te verbeteren. Hoewel er vooruitgang werd geboekt op verschillende gebieden, was progressie tussen lidstaten ongelijk en liet de ratificatie van wetsvoorstellen als een uniform octrooi lang op zich wachten. Na de evaluatie van de Unie in 2015 verdween het concept langzaam uit het beleidsdiscours. Inmiddels staat het innovatiebeleid weer hoog op de agenda. In Horizon 2020 werd de European Innovation Council gepilot, die inmiddels volledig is uitgerold onder Horizon Europe. In 2020 begon Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor onder andere onderzoek & innovatie, te hinten op een op te richten European Innovation Area. Hoewel zij dit woord inmiddels niet meer in de mond neemt komt er nu dus wel een Innovatieagenda. Dat Gabriel extra actie neemt op dit gebied is opvallend. Het is namelijk niet een van de opdrachten die zij meekreeg in de opdrachtbrief van Commissievoorzitter Von Der Leyen.