Het huidige Europese innovatiebeleid zoals vormgegeven in de Innovation Union wordt geëvalueerd. Hiervoor heeft de Europese Commissie een vragenlijst opengesteld voor belanghebbenden en deskundigen. De deadline voor uw bijdrage is vrijdag 15 mei 2015.

Wat vindt u van het Europese innovatiebeleid?

Het huidige Europese innovatiebeleid zoals vormgegeven in de Innovation Union wordt geëvalueerd. Hiervoor heeft de Europese Commissie een vragenlijst opengesteld voor belanghebbenden en deskundigen. De deadline voor uw bijdrage is vrijdag 15 mei 2015.

In 2010 is de Innovation Union opgestart als vlaggenschip van de Europa 2020 strategie om de innovatiecapaciteit van Europa te vergroten. Vijf jaar na de lancering evalueert de Europese Commissie de Innovation Union onder andere door middel van een vragenlijst. In de vragenlijst heeft u de mogelijkheid om feedback op sterke en zwakke punten te geven aan de hand van de vijf bouwstenen van de Innovation Union. De input zal tijdens de conferentie ‘A new start for Europe: Opening up to an ERA of innovation’ worden bediscussieerd. Deze conferentie vindt plaats op 22 en 23 juni 2015 in Brussel.

Meer informatie
Website: A new start for Europe: Opening up to an ERA of innovation. Survey among stakeholders and experts to assess current innovation policies.
Evenement: Save the date: A new start for Europe: Opening up to an ERA of innovation.
Neth-ER Artikel: Onderzoek en innovatie belangrijk voor economische groei