Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn in de nieuwe Commissie van Von der Leyen samengevoegd tot één portfolio. De Bulgaarse Mariya Gabriel zal als commissaris voor Innovation and Youth leidinggeven aan zowel DG EAC als DG RTD. Luxemburger Nicolas Schmit zal als commissaris voor Jobs verantwoordelijk zijn voor vaardigheden en de Skills Agenda.

Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Nieuw portfolio voor onderwijs, onderzoek én innovatie  

De kennisdomeinen onderwijs, onderzoek en innovatie zijn samengevoegd binnen het nieuw gecreëerde portfolio Innovation and Youth, zo blijkt uit de verdeling van posten die Commissievoorzitter Von der Leyen heeft voorgesteld. De Bulgaarse Mariya Gabriel is de beoogde supercommissaris voor het portfolio. Het samenvoegen van de domeinen moet de onderlinge samenhang versterken, aldus Von der Leyen in haar begeleidende toespraak: ‘’Education, research and innovation will be key to our competitiveness and our ability to lead in the transition to a climate-neutral economy and new digital age’’.   

Grote onderwijsambities

Wat onderwijs betreft zijn er grote ambities binnen het portfolio Innovation and Youth. Von der Leyen blijft bij haar voornemen het budget voor Erasmus+ te verdriedubbelen, evenals het vergroten van de toegankelijkheid van onderwijs. Europese universiteiten moeten onderling meer samenwerken en zich meer focussen op excellentie. Verder is het promoten van digitale geletterdheid door middel van een Digital Education Action Plan een belangrijk doel. Einddoel is het voltooien van de European Education Area in 2025. 

Onderzoek en innovatie vormen cruciale basis

Een belangrijke prioriteit voor Gabriel wordt het versterken van de Europese kennisgemeenschap om daarmee de Europese concurrentiepositie te verstevigen. Von der Leyen: ‘’I want Europe to be the exporter of knowledge, technologies and best practice." Samen met de lidstaten en het Europees Parlement moet Gabriel snel tot een akkoord zien te komen over de invulling van en budgetverdeling voor Horizon Europe. Daarnaast wordt Gabriel geacht om met de European Innovation Council substantiële investeringen in baanbrekend, innovatief onderzoek te realiseren. Onderzoek, beleid en economie moeten hand in hand gaan en uiteindelijk bijdragen aan een gezamenlijke Europees industriestrategie, die later dit jaar verwacht wordt. Het uiteindelijke doel van deze inspanningen is om een volledig geïntegreerde European Research Area te bewerkstelligen, zo valt te lezen in de persoonlijke opdrachtbrief van Von der Leyen aan Gabriel.

Vaardigheden los van onderwijs

Het dossier vaardigheden komt terug in het portfolio Jobs van de Luxemburger Nicolas Schmit. Schmit moet de Skills Agenda updaten om het tekort aan vakkrachten terug te dringen. Verder moet hij onderzoeken of individuele leerrekeningen volwassenen kunnen helpen bij Leven Lang Leren. De Skills Agenda komt ook terug als onderdeel van het bovengenoemde Digital Education Action Plan.

Nieuwe manier van samenwerken

Von der Leyen vernieuwt de organisatiestructuur van het college van commissarissen. De Commissie zal net als nu acht vicepresidenten hebben die de overkoepelende politieke prioriteiten zullen beheren en coördineren. Nieuw zijn de drie uitvoerende vicepresidenten, die naast hun vicepresidentschap ook de verantwoordelijkheid zullen hebben voor een eigen portfolio. Zij worden daarvoor ondersteund door hun eigen DG, waardoor zij in de nieuwe Commissie gemakkelijker hun stempel moeten kunnen drukken op de beleidsvorming. De Deense uitvoerende vicepresident Margrethe Vestager zal zich binnen haar overkoepelende thema Europe fit for the digital age nadrukkelijk bezighouden met onderzoek en innovatie. Zij is tevens het hoofd van het Competition portfolio. Uitvoerend vicepresident Valdis Dombrovskis uit Letland zal het overkoepelende thema An Economy that works for people beheren, met daarin onder meer de Skills Agenda. De Griekse vicepresident Margaritis Schinas zal de ontwikkelingen omtrent een ambitieuze onderwijsagenda voor de European Education Area coördineren. De Oostenrijker Johannes Hahn draagt binnen Von der Leyen’s beoogde Commissie de verantwoordelijkheid over het budget. Ten slotte is Frans Timmermans aangesteld als uitvoerend vicepresident en de enige plaatsvervangend voorzitter met als thema The European green deal. Onderwijs, onderzoek en innovatie worden gek genoeg niet genoemd in zijn opdrachtbrief.


Overzicht: Relevante personen in de voorgestelde nieuwe Europese Commissie

Naam

Land

Thema/Functie

Mariya Gabriel

Bulgarije

Innovation and Youth

Nicolas Schmit

Luxemburg

Jobs

Margrethe Vestager

Denemarken

Europe fit for the digital age & Competition

Valdis Dombrovskis

Letland

An Economy that works for people

Margaritis Schinas

Griekenland

Protecting our European way of life

Johannes Hahn

Oostenrijk

Budget and administration

Frans Timmermans

Nederland

The European Green Deal/ Plaatsvervangend voorzitter

Sylvie Goulard

Frankrijk

Internal market

Ursula von der Leyen

Duitsland

Voorzitter

 

Context

Het voorstel van Von der Leyen voor de verdeling van posten in de Commissie volgt op de verkiezingen voor het Europees Parlement eerder dit jaar. De voorgestelde samenstelling van de Commissie moet nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement. De beoogde commissarissen zullen uitgenodigd worden voor een individuele hoorzitting in het Parlement. Als het Parlement goedkeuring verleent, stelt de Raad officieel de Commissie aan. De nieuwe Commissie zal op 1 november beginnen. 

Copyright foto: European Commission