Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor onder andere onderzoek & innovatie, hint opnieuw naar een op te richten European Innovation Area. Dit deed zij tijdens een speech op 13 november voor de [futuRE:build] Ideathon. Het idee van Gabriel is om de initiatieven voor de Europese onderwijs- en onderzoeksruimtes te complementeren met een innovatieruimte. Voor het ontwikkelen van de Europese innovatieruimte acht Gabriel synergieën zeer belangrijk zodat er bruggen kunnen worden geslagen tussen onderwijs, onderzoek en innovatie.


Mariya Gabriel hint opnieuw naar een Europese Innovatieruimte

Naar een Europese innovatieruimte?

Opnieuw is er gehint op het oprichten van een European Innovation Area. Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor onder andere onderzoek & innovatie, benoemde het tijdens een speech op 13 november voor de [futuRE:build] Ideathon. Ook tijdens de Research & Innovation Days van september 2020 nam zij het woord al in de mond. Het idee van Gabriel is om de initiatieven voor de Europese onderwijs- en onderzoeksruimtes te complementeren met een Europese innovatieruimte, die zich ook richt op het wegnemen van nationale barrières en verhogen van standaarden. Voor het ontwikkelen van dit transformatieve Europese innovatiebeleid vindt Gabriel synergieën zeer belangrijk zodat er bruggen worden geslagen tussen onderwijs, onderzoek en innovatie. Zij concludeert dat goede ideeën geen waarde hebben als ze niet worden geïmplementeerd. Meer informatie over de op te richten ruimte is vooralsnog niet beschikbaar - ook wordt de ruimte overigens vanuit de Commissie zelf niet bevestigd.
De collega's van Knowledge4Innovation, een onafhankelijk platform, maken in ieder geval van de gelegenheid gebruik om het thema prominent te agenderen tijdens hun European Innovation Summit 2020 in december: het thema van het evenement luidt 'Towards a European Innovation Area' en Mariya Gabriel zal een speech geven tijdens de openingsceremonie.

Context

Mariya Gabriel kreeg in haar opdrachtbrief van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen te horen dat zij geacht wordt in 2025 de European Education Area te voltooien en een volledig geïntegreerde European Research Area te bewerkstelligen. Al wordt Gabriel wel geacht om met de European Innovation Council (EIC) sustantiële investeringen in baanbrekend innovatief onderzoek te realiseren, is een European Innovation Area geen onderdeel van haar takenpakket. De voorbereidingen van een volledige uitrol van de EIC onder Horizon Europe zijn al een tijdje in volle gang.