In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en competitief Europa, zo blijkt uit het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie. De manier van werken moet wel anders, met meer aandacht voor foresight en een nieuw “Fit-for-future platform”.


Wat doet de Commissie in 2020

Plannen voor 2020

De Europese Commissie heeft dit jaar grootse plannen op het gebied van onderzoek en onderwijs, zo blijkt uit het werkprogramma voor 2020. De groene en digitale prioriteiten van de Commissie Von der Leyen voeren daarbij de boventoon. Neth-ER zet de belangrijkste initiatieven voor het Nederlands kennisveld op een rij.

 

THEMA

TYPE

VERWACHTING

Onderzoek en onderwijs

Updating the Skills Agenda

Mededeling

Q1 2020

Digital Education Action plan (update)

Mededeling

Q2 2020

Future of research and innovation and the European Research Area

Mededeling

Q2 2020

Achieving the European Education Area

Mededeling

Q3 2020

Action Plan on integration and inclusion

Mededeling

Q4 2020

Horizon Europe research and innovation missions

Mededeling

Q4 2020

Gerelateerd

Green Deal

Mededeling

Q4 2019 (deze is al gepubliceerd)

Sustainable Europe Investment Plan & Just Transition Fund

Mededeling & verordening

Q1 2020 (deze is al gepubliceerd)

European Strategy for Data

Mededeling

Q1 2020

Industrial Strategy

Mededeling

Q1 2020

Strategy for Europe – fit for the digital age

Mededeling

Q1 2020

Artifical Intelligence

 

Witboek

Q1 2020

Reinforcing the youth guarantee

Mededeling

Q2 2020

Report on the application of the GDPR

Mededeling

Q2 2020

Beating Cancer plan

Mededeling

Q4 2020

Vervolg over AI

Wetgeving verwacht

Q4 2020

 

Welke plannen zijn nieuw?

Veel van de acties uit het werkprogramma vloeien voort uit de beloftes die commissievoorzitter Von der Leyen heeft gedaan voor de eerste 100 dagen van haar Commissie, zoals de Green Deal en de digitale en industriële strategieën. Een opvallende uitzondering hierop is de mededeling over de Horizon Europe research and innovation missions. Naar verluidt zou deze mededeling een brug moeten slaan tussen de inhoud van de missies en de andere activiteiten van de Commissie, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of gezondheid. Ook de evaluatie van de General Data Protection Regulation is nieuw. De Europese datastrategie behoorde nog niet tot de taken van de gesneuvelde kandidaat-commissaris Sylvie Goulard, maar wel van haar opvolger Thierry Breton, Europees commissaris voor de interne markt.

Nieuwe manier van werken

De Commissie Von der Leyen blikt in het eerste werkprogramma ook vooruit op de eigen werkwijze de komende vijf jaar. Alle voorstellen van de Commissie zullen aan een aantal regels moeten voldoen, zoals de groene eed “do no harm” en het principe “one in, one out”. Ook zal de Commissie tegen de zomer de strategische langetermijntrends in kaart brengen in een Foresight Report. Ten slotte moet een nieuw op te richten Fit-for-future platform – met daarin belangenorganisatie, NGO’s en bedrijven – de toekomstige wetsvoorstellen tegen het licht houden.

Context

De Commissie stelt elk jaar haar prioriteiten vast in een wetgevings- en werkprogramma. Het programma is een concreet plan met de acties die Commissie in het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Het bevat ook een overzicht van de lopende voorstellen, beoogde evaluaties van bestaande wetgeving en voorstellen die teruggetrokken worden. Dit werkprogramma is het eerste van de Commissie Von der Leyen en bevat daarom voornamelijk mededelingen (communication). De Commissie gebruikt een mededeling voor diverse doelen, zoals evaluaties van bestaand beleid of een vooruitblik op nieuw beleid. Een mededeling bevat zelf nooit nieuwe wetgeving. Het is waarschijnlijk dat veel van de mededelingen in dit werkprogramma de komende vijf jaar zullen worden opgevolgd door wetsvoorstellen.

 

Copyright foto: EC - Audiovisual Service, 2019