Nadruk op onderwijs in planning Sociale Pijler

21 januari 2020

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een sterk sociaal Europa. Zo komt er dit jaar nog een update van het Digital Education Action Plan, een mededeling over de Europese Onderwijsruimte alvorens zij in 2021 het actieplan zullen presenteren. Ook zoekt de Commissie via een consultatie feedback over nieuwe maatregelen op alle niveaus op het gebied van werkgelegenheid en sociale rechten.

Voorbereidingen actieplan 2021

Onderwijs komt veel terug in het actieplan om de Pijler van Sociale Rechten te implementeren. De Commissie kondigt in een persbericht en bijbehorende mededeling haar plannen aan voor een sociaal Europa die een eerlijke transitie mogelijk zal maken. In 2021 zal het actieplan voor de implementatie voor de Sociale Pijler worden gepubliceerd. Alvorens wordt een serie beleidsinitiatieven, onder andere op het gebied van onderwijs, gepresenteerd. Ook vraagt de Commissie uw mening over verdere beleidsacties die nodig zijn voor het implementeren van de sociale pijler: deze consultatie is geopend tot 30 november 2020.

Actie op onderwijs

Vaardigheden en onderwijs worden essentieel geacht voor een sterk sociaal Europa. De lidstaten worden opgeroepen om inclusieve opleidingssystemen te ontwikkelen en burgers aan te sturen om zich constant te blijven ontwikkelen. De Commissie zal het komend jaar verscheidene acties ondernemen op het gebied van onderwijs. In het eerste kwartaal van 2020 zal de Europese vaardighedenagenda worden hernieuwd, ook komt er een nieuwe Europese beroepsonderwijsstrategie voor 2030. Andere initiatieven zijn bijvoorbeeld een update van het actieplan voor digitaal onderwijs, een vernieuwde Youth Guarantee en het verder ontwikkelen van de doelstellingen van de Europese Onderwijsruimte. Zie hieronder een overzicht van relevante initiatieven die we komend jaar van de Commissie kunnen verwachten:  

 • 1e Kwartaal 2020
  Geüpdate Skills Agenda
  Industriestrategie
  Mkb-strategie

 • 2e kwartaal 2020
  Hernieuwde Youth Guarantee
  Update Digital Education Action Plan
 • 3e kwartaal 2020
  Europese Onderwijsruimte
 • 4e kwartaal 2020
  Europa's Beating Cancer Plan

 • 2021
  Actieplan voor implementatie Europese Pijler van Sociale Rechten
  Actieplan voor de sociale economie (met focus op sociale innovatie)

Context

Op 17 november 2017 hebben de Europese regeringsleiders de verklaring voor een nieuwe Europese pijler van Sociale Rechten ondertekend. De Sociale Pijler bevat een twintigtal principes zoals het recht op sociale bescherming, inclusie en gendergelijkheid. Het eerste principe van de Pijler gaat over onderwijs. Het principe schrijft voor dat iedereen het recht heeft op kwalitatief en inclusief onderwijs, zowel als het recht op training en leven lang leren. Dit stelt burgers in staat om vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten op de maatschappij. Eurocommissaris Nicolas Schmit is momenteel de portfoliohouder van Werkgelegenheid en Sociale Rechten in de nieuw aangetreden Commissie onder leiding van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Een van zijn opdrachten uit de missiebrief is het actieplan voor de Pijler van Sociale Rechten.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Commission presents first reflections on building a strong social Europe for just transitions
Mededeling Commissie:
Communication and Annex on a Strong Social Europe for Just Transitions

Consultatie Commissie: Have your say on reinforcing Social Europe

Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?

Artikel Neth-ER: EU-leiders tekenen verklaring sociale pijler

Artikel Neth-ER: Onderwijs als onderdeel Europese Pijler Sociale Rechten?
Artikel Neth-ER:
Titel portfolio Schmit verandert, Gabriel niet

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona: “virtual mobility is an enhancement not a replacement”

How did the corona crisis affect student mobility in Europe, in what ways did educational institutions react and what is the EU’s response to new developments? These were some of the questions that...

Lees meer

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de...

Lees meer

Commissie lanceert gebruiksvriendelijker Europass platform met meer mogelijkheden

De Europese Commissie heeft het vernieuwde Europass platform gelanceerd. Europass is één van de twaalf flagship acties in de update van de Skills Agenda. De lancering van het platform markeert een...

Lees meer