Onderwijsraad: investeer in onderwijs

13 november 2019

Europese ministers van onderwijs en financiën spraken over het belang van effectief en kwalitatief onderwijs voor de Europese economie tijdens een eerste gezamenlijke top op 8 november. Daarnaast hebben de onderwijsministers resoluties aangenomen ten behoeve van de Europese Onderwijsruimte en conclusies over het leven lang leren-beleid. Ook werd er onderling gesproken over kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Gezamenlijke top onderwijs-financiën

Investeren in onderwijs is een van de beste manieren om de Europese economie te versterken, zo komen de Europese ministers van onderwijs en financiën overeen tijdens een eerste gezamenlijke top. Ze leggen hierbij de nadruk op het investeren in een leven lang leren. Ook vinden de ministers het belangrijk om studentenmobiliteit verder te bevorderen. Deze Onderwijsraad heeft een historisch tintje; voor het eerst vergaderden de Europese ministers van onderwijs samen met de ministers van financiën.

Resolutie Europese Onderwijsruimte   

De Onderwijsraad heeft vervolgens een resolutie aangenomen over de verdere ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte ter ondersteuning van onderwijs- en trainingsprogramma’s voor 2025. Volgens de ministers kan de Europese Onderwijsruimte een bijdrage leveren om mondiale uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverandering en digitalisering. Ze benadrukken met name de ambities op het gebied van een leven lang leren en geven aan dat Europese onderwijssamenwerking zich moet richten op alle onderwijsniveaus. Het Erasmus+-programma moet ingezet worden om leermobiliteit breed toegankelijk te maken en ook het Europese Universiteiten-initiatief dient meer aandacht te krijgen.

Conclusies leven lang leren-beleid

De Onderwijsministers hebben daarnaast conclusies aangenomen die de rol van het leven lang leren-beleid in de technologische en groene transitieperiode benadrukt. De Onderwijsraad verzoekt de lidstaten om beleid te ontwikkelen dat een leven lang leren bevordert. Zo zouden onderwijssystemen beter moeten inspringen op de behoeften van de arbeidsmarkt in het kader van technologische transitie en klimaatverandering. Daarnaast wijst de Onderwijsraad op het ontwikkelen van flexibele, gepersonaliseerde en op de student gerichte onderwijstrajecten voor kwetsbare groepen. Tot slot wordt de Commissie verzocht om het leven lang leren-concept verder te integreren in Europese programma’s.

Kunstmatige intelligentie  

Verder hebben de onderwijsministers gesproken over manieren waarop kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs geïntegreerd moet worden en welke acties er op Europees niveau genomen moeten worden binnen de komende tien jaar. De ministers benadrukken het belang van integratie van AI in onderwijssystemen en zien een rol weggelegd voor interdisciplinaire studies en de bevordering van kritisch denkvermogen om een goede balans te vinden tussen AI en de mens. Ethische kwesties en databescherming staan hierbij voorop.

Context

De Onderwijsraad kwam op 8 november bijeen om onder meer over het over de bovenstaande onderwerpen te hebben. De onderwijsministers komen ongeveer 2 of 3 keer per jaar bijeen om op Europees niveau over onderwijs te praten. Zo werd er in mei onder meer gesproken over te nemen maatregelen om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Meer informatie: 

Publicatie Raad: Outcome of the Council meeting Education, Youth, Culture and Sport
Publicatie Raad: A strong economic base for Europe: pursuing effectiveness, efficiency and quality of education and training – Policy debate
Publicatie Raad:
Resolution on further developing the European Education Area to support
Publicatie Raad:
Conclusions on "The key role of lifelong learning policies in empowering societies to address the technological and green transition in support of inclusive and sustainable growth"
Publicatie Raad:
Artificial intelligence in education and training - Presidency discussion paper
Artikel Neth-ER:
Raad benadrukt belang van leven lang leren
Artikel Neth-ER: Van Engelshoven positief over onderwijsopdrachten Gabriel
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad: Europeanen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag vijf nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

Geef uw mening over het impact assessment voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie vraagt uw mening over het impact assessment voor de aankomende verordening over kunstmatige intelligentie. De consultatie over het impact assessment staat open tot en met 10...

Lees meer

Geef uw mening over de Europese Onderwijsruimte

De Europese Commissie heeft een consultatie opengezet voor de mededeling over de Europese Onderwijsruimte (EEA). De feedback van belanghebbenden en overige geïnteresseerden zal worden meegenomen in...

Lees meer