Green Deal investeringsplan mobiliseert één biljoen euro

16 januari 2020

Het European Green Deal Investmentplan mobiliseert de komende tien jaar één biljoen euro aan duurzame investeringen. Dit blijkt uit nieuwe plannen van de Europese Commissie. Het EU-budget zal 503 miljard euro verstrekken, aangevuld met private en nationale investeringen. Het is de vraag hoeveel er onderaan de streep verandert, want een groot deel komt uit bestaande middelen. Wel nieuw is de 7,5 miljard euro voor het Just Transition Fund.

Eén biljoen voor Green Deal

De Europese Commissie wil de komende tien jaar één biljoen euro aan investeringen mobiliseren met het European Green Deal Investmentplan (EGDIP). Om dit te bereiken, wordt vanuit het EU-budget gerekend op een injectie van 503 miljard euro. De rest dient te worden aangevuld met nationale en private investeringen via InvestEU. Daarbij is wel de vraag hoeveel geld er daadwerkelijk bijkomt. De financiële injectie bouwt immers voort op het voorstel van de Commissie om 25% van het meerjarig financieel kader (MFK) aan het klimaat uit te geven. Bovendien is de injectie uitgesmeerd over een periode van tien jaar, waarmee de Commissie een voorschot neemt op het MFK 2028-2035. Het lijkt erop dat er geen geld wordt gehaald uit Horizon Europe of Erasmus+.

7.5 miljard euro aan nieuwe middelen

Er komt wel nieuw geld voor het Just Transition Fund. Het fonds valt onder EGDIP en moet 100 miljard euro mobiliseren voor een Just Transition Mechanism. Het fonds zou 7,5 miljard euro aan nieuwe middelen moeten krijgen, boven op het huidige MFK-voorstel. Het mechanisme zal financiële en praktische steun bieden aan regio’s die economisch meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en biedt onder andere ondersteuning bij ontwikkeling van vaardigheden die aansluiten op de arbeidsmarkt. Het mechanisme zal in Nederland naar verwachting 3,2 miljard euro mobiliseren.

Context

EGDIP is de investeringspilaar van de Green Deal. De Green Deal wordt gezien als de nieuwe Europese groeistrategie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren. De EU is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld te worden. De Green Deal en het Just Transition Mechanism vallen onder de verantwoordelijkheid van Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, terwijl EGDIP valt onder Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor mensen.

Meer informatie: 

Persbericht Europese Commissie: Financing the green transition: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism
Q&A Europese Commissie: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism explained
Publicatie Europese Commissie: Allocation method for the Just Transition Fund
Artikel Neth-ER: Europese lidstaten willen klimaatneutraal Europa in 2050
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog

Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European...

Lees meer

Onderwijsministers verbinden onderwijs met andere thema’s

De Raad van Europese onderwijsministers wil onderwijs duidelijker verbinden met andere beleidsthema’s. Zo onderstreepten de ministers tijdens de laatste vergadering dat onderwijskwesties als brain...

Lees meer

ESU wil ambitieuzere deadline Green Deal

De European Students’ Union heeft zich achter de plannen voor een Europese Green Deal geschaard. Wel vindt de studentenbond dat de EU ernaar moet streven om reeds voor 2040 klimaatneutraal...

Lees meer

In Europa dient digitalisering de mens

Europa is binnenkort wereldwijd koploper in digitalisering, maar doet dat op haar eigen manier. Dat is nochtans de ambitie van de Europe Commissie, zo blijkt uit een omvangrijk pakket aan digitale...

Lees meer