Europese toezichthouder: "GDPR schiet tekort voor onderzoek"

10 januari 2020

Hoewel het ontwerp van de Europese bescherming van persoonsgegevens goed is, schiet de uitvoering tekort. In een voorlopige opinie laat de Europese toezichthouder zich tamelijk kritisch uit over de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Naast een gedragscode die onderzoekers moet helpen, wordt er onder meer gesproken over het onteigenen van data in bezit van bedrijven, als het publiek belang daarmee gediend is.

Kritiek op praktijk AVG

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is ook van toepassing op onderzoeksgegevens, maar hoe dit in de praktijk werkt, is vaak nog onduidelijk. Dat stelt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een voorlopige opinie. De toezichthouder constateert dat onderzoekers doorgaans al binnen ethische kaders opereren - voornamelijk op medisch gebied - en dat niet duidelijk is hoe deze zich verhouden tot de AVG. Onderzoekers hebben daarom richtlijnen op Europees niveau nodig die duidelijkheid creëren en de grens tussen privaat en publiek onderzoek beter waarborgen. Volgens de EDPS is een dialoog nodig tussen de toezichthouder en de wetenschappelijk gemeenschap op vier gebieden:

  • Gedragscodes op Europees niveau in plaats van op nationaal niveau om voldoende harmonisatie te bereiken;
  • Dialoog met ethical review boards om te verduidelijken welke activiteiten daadwerkelijk kwalificeren als onderzoek;
  • Betere afstemming tussen Horizon Europe en de regels omtrent gegevensbescherming;
  • Toegang tot persoonsgegevens op grond van het publiek belang, ook als die in het bezit zijn van private bedrijven.

Context

De European Data Protection Supervisor (EDPS) is de onafhankelijke autoriteit voor gegevensbescherming en fungeert als Europese waakhond. Met de voorlopige opinie wil de EDPS de huidige problemen en uitdagingen in de toepassing van de AVG in wetenschappelijk en medisch onderzoek belichten. Digitalisering heeft er namelijk toe geleid dat persoonsgegevens op Europees niveau steeds makkelijker beschikbaar zijn. Dit maakt het moeilijk om de balans tussen het publiek belang van onderzoek en het persoonlijk belang van privacy te behouden.

Meer informatie

Publicatie EDPS: A Preliminary Opinion on data protection and scientific research
Artikel Neth-ER:
Nieuwe regels databescherming aangenomen

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

OESO: zeven aandachtspunten voor toegankelijkheid publiek gefinancierde data

OESO brengt in kaart welke beleidsmaatregelen getroffen worden om publiek gefinancierde data toegankelijk te maken voor wetenschap, technologie en innovatie. In een rapport geeft de organisatie een...

Lees meer

Week 19: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de belangrijkste...

Lees meer

AVG blijft zorg voor gezondheidsonderzoek

Twee jaar na invoering blijven gezondheidsonderzoekers het hoofd breken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wet stelt bijkomende voorwaarden aan het verrichten van onderzoek, maar...

Lees meer