Europese toezichthouder: "GDPR schiet tekort voor onderzoek"

10 januari 2020

Hoewel het ontwerp van de Europese bescherming van persoonsgegevens goed is, schiet de uitvoering tekort. In een voorlopige opinie laat de Europese toezichthouder zich tamelijk kritisch uit over de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Naast een gedragscode die onderzoekers moet helpen, wordt er onder meer gesproken over het onteigenen van data in bezit van bedrijven, als het publiek belang daarmee gediend is.

Kritiek op praktijk AVG

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is ook van toepassing op onderzoeksgegevens, maar hoe dit in de praktijk werkt, is vaak nog onduidelijk. Dat stelt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een voorlopige opinie. De toezichthouder constateert dat onderzoekers doorgaans al binnen ethische kaders opereren - voornamelijk op medisch gebied - en dat niet duidelijk is hoe deze zich verhouden tot de AVG. Onderzoekers hebben daarom richtlijnen op Europees niveau nodig die duidelijkheid creëren en de grens tussen privaat en publiek onderzoek beter waarborgen. Volgens de EDPS is een dialoog nodig tussen de toezichthouder en de wetenschappelijk gemeenschap op vier gebieden:

  • Gedragscodes op Europees niveau in plaats van op nationaal niveau om voldoende harmonisatie te bereiken;
  • Dialoog met ethical review boards om te verduidelijken welke activiteiten daadwerkelijk kwalificeren als onderzoek;
  • Betere afstemming tussen Horizon Europe en de regels omtrent gegevensbescherming;
  • Toegang tot persoonsgegevens op grond van het publiek belang, ook als die in het bezit zijn van private bedrijven.

Context

De European Data Protection Supervisor (EDPS) is de onafhankelijke autoriteit voor gegevensbescherming en fungeert als Europese waakhond. Met de voorlopige opinie wil de EDPS de huidige problemen en uitdagingen in de toepassing van de AVG in wetenschappelijk en medisch onderzoek belichten. Digitalisering heeft er namelijk toe geleid dat persoonsgegevens op Europees niveau steeds makkelijker beschikbaar zijn. Dit maakt het moeilijk om de balans tussen het publiek belang van onderzoek en het persoonlijk belang van privacy te behouden.

Meer informatie

Publicatie EDPS: A Preliminary Opinion on data protection and scientific research
Artikel Neth-ER:
Nieuwe regels databescherming aangenomen

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Uw mening over publieke open data initiatief

De Commissie hoort graag uw mening over een initiatief rond het openstellen van datasets die een belangrijke socio-economische bijdrage kunnen leveren. U kunt tot en met 25 augustus feedback geven...

Lees meer

Geef uw mening over het impact assessment voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie vraagt uw mening over het impact assessment voor de aankomende verordening over kunstmatige intelligentie. De consultatie over het impact assessment staat open tot en met 10...

Lees meer

Geef feedback voor een gezamenlijke Europese dataruimte

De Commissie vraagt up mening over de gezamenlijke Europese dataruimte. Deze is erop gericht om binnen Europa data beter te kunnen delen en hergebruiken en zou een grote stimulans moeten bieden voor...

Lees meer

EIC ondersteunt blockchain voor sociale innovatie

De EIC gaat 6 projecten ondersteunen die blockchain inzetten om maatschappelijke problemen aan te pakken. Onderling zullen zij 5 miljoen verdelen. Onder de winnaars bevindt zich de Nederlandse...

Lees meer