Na een stemming in het Europees Parlement is Horizon Europe definitief af en kan het programma van start gaan. Hetzelfde geldt voor het European Institute of Technology. Het wachten is nu op de werkprogramma’s met thematische onderzoeksopdrachten. Voor de ERC en EIC zijn de werkprogramma’s al wel bekend.


Horizon Europe kan van start

Groen licht voor Horizon Europe

Horizon Europe is definitief af. Na bijna drie jaar onderhandelen stemt het Parlement in met het Europese onderzoeks- & innovatieprogramma. Maar liefst 97% van de Europese volksvertegenwoordigers gaf haar steun aan het programma, dat 95,5 miljard euro uittrekt voor Europese kennisprojecten. Daarmee kan het programma officieel van start gaan. De wetstekst en strategische agenda voor het European Institute of Technology (EIT) kreeg evenveel steun en kan ook beginnen.

Context

Na de goedkeuring van het Parlement en de eerdere goedkeuring van de Raad kunnen de wetsteksten worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarna mag de Commissie de werkprogramma’s publiceren en financiering toekennen aan succesvolle projectvoorstellen. Dat gebeurt op basis van het Strategisch Plan, dat richting geeft aan de Europese onderzoeksactiviteiten. Sommige agentschappen publiceerden al conceptwerkprogramma’s om onderzoekers voor te bereiden, zoals de European Innovation en Research Council. De Commissie zoekt nog naar experts voor de evaluatie van projectvoorstellen.