De Europese Commissie zoekt onafhankelijke deskundigen voor de programmaperiode 2021-2027. Deskundigen assisteren de Commissie bij het evalueren van beursaanvragen, het controleren van projecten en het adviseren over voorbereiding, implementatie en evaluatie van EU-programma's en beleid. Geïnteresseerden kunnen zich registreren in de database van externe deskundigen. Neth-ER legt in dit artikel de procedure uit en de voordelen van het aanmelden als onafhankelijk deskundige.


Gaat u Horizon Europe of Erasmus+ projecten evalueren?

Wordt u onafhankelijk deskundige?   

De Europese Commissie zoekt onafhankelijke deskundigen voor het evalueren van beursaanvragen, projecten en aanbestedingen binnen EU-programma's en beleid. De Commissie opende onlangs de oproep tot blijk van belangstelling voor de programmaperiode 2021-2027, waaronder programma’s als Horizon Europe en Erasmus+. Als onafhankelijk deskundige kan de Commissie u vragen te assisteren in:

  • Evaluatie van projectvoorstellen, prijsaanvragen en aanbestedingen;
  • Controleren van projecten, subsidieovereenkomsten, openbare aanbestedingen;
  • Voorbereiding, implementatie en evaluatie van EU-programma's en vormgeving van beleid.

De Commissie zoekt experts met een hoog niveau van deskundigheid en professionele ervaring op onderdelen van EU-programma’s en beleid.  In principe betreft het een open oproep voor alle programma’s, maar u kunt bij de aanmelding aangeven op welke gebieden u expertise heeft.  

Hoe werkt de procedure?   

Geïnteresseerde experts dienen zich eerst aan te melden voor de Portal Expert Database van de Europese instellingen. Een blijk van belangstelling geven voor onafhankelijk expert kan tijdens de gehele programmaperiode 2021-2027. In de aanmelding dient men professionele ervaring en velden van expertise aan te geven. Na aanmelding kan de Commissie u benaderen om gebruik te maken van uw diensten, bijvoorbeeld als zij experts zoeken voor het evalueren van projecten binnen een call van Horizon Europe of Erasmus+. Mocht u geselecteerd worden, zal de Commissie een contract opstellen met daarin de details gerelateerd tot de opdracht en werkafspraken, beloning en betalingsregeling.  

Wat haalt u eruit?   

Het evalueren van projectvoorstellen voor een programma als Horizon Europe of Erasmus+ geeft inzicht in Europees beleid en evaluatieprocessen. Als evaluator krijgt u de kans om verschillende projectvoorstellen te lezen hetgeen inzicht geeft wat het ene voorstel beter maakt dan anderen. Dat is van onschatbare waarde voor u en uw organisatie wanneer u in de toekomst zelf weer aan de tekentafel zit voor een projectvoorstel. Om belangenverstrengeling te voorkomen mag u uiteraard geen eigen voorstellen evalueren.

Context

Voor de evaluatie en controle van projecten is de Commissie geheel afhankelijk van externe deskundigen. Deskundigen die al onderdeel waren van de database in de vorige programmaperiode hoeven zich niet opnieuw te registreren. Op 1 januari 2021 ging de programmaperiode 2021-2027 van start, maar gezien het late akkoord op het Meerjarig Financieel Kader, liepen individuele programma’s enige vertraging op. Inmiddels is Erasmus+ al uit de startblokken geschoten en Horizon Europe hoeft nog maar heel eventjes te wachten op het startschot. De publicatie van de eerste calls verklaart ook de nood aan de nieuwe evaluatoren.