Voor het eerst presenteert de Commissie een strategisch vierjarenplan voor onderzoeks- en innovatie-investeringen binnen Horizon Europe. Het plan bevat vier strategische richtsnoeren, en ook de definitieve lijst van co-funded en co-programmed partnerschappen is opgenomen. Het plan moet ervoor zorgen dat de acties en investeringen binnen Horizon Europe bijdragen aan bredere Europese prioriteiten.


Het eerste strategisch plan van Horizon Europe

Vier strategische oriëntaties in het vierjarenplan

Het eerste strategische plan stelt de prioriteiten voor Horizon Europe voor de periode 2021–2024 vast. Het plan moet de onderzoeksactiviteiten in Horizon Europe koppelen aan de bredere doelstellingen van de Europese Commissie, waaronder een groene & digitale economie en een inclusieve samenleving. Het plan identificeert vier strategische oriëntaties en vijftien algemenere impactgebieden:

 1. Open strategische autonomie
  De eerste strategische oriëntatie is het stimuleren van open strategische autonomie door de leiding te nemen op het gebied van digitale, opkomende en sleuteltechnologieën en de sectoren en waardeketen daarvan. Hoogwaardige kwaliteit van digitale diensten en cyberveiligheid zijn twee voorbeelden van impactgebieden die de Commissie noemt.
 2. Herstel van ecosystemen en de biodiversiteit
  De tweede strategische oriëntatie is het herstel van de ecosystemen en de biodiversiteit in Europa en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Schoon drinkwater en duurzame voedselsystemen worden hier onder andere genoemd als impactgebieden.
 3. Een digitale en duurzame economie
  De derde strategische oriëntatie is het omvormen van Europa tot de eerste digitale, klimaatneutrale en circulaire economie. De Commissie zet onder andere in op het realiseren van een duurzaam, Europees transportsysteem en betaalbare & schone energie.
 4. Een veerkrachtige en inclusieve Europese samenleving
  De laatste strategische oriëntatie is het realiseren van een veerkrachtigere, inclusievere en meer democratische Europese samenleving. Hoogwaardige & toegankelijke gezondheidszorg is hier geïdentificeerd als bredere, Europese uitdaging, naast inclusieve groei.

De vier richtsnoeren en gerelateerde impactgebieden zullen verder worden uitgewerkt in de werkprogramma’s van Pijler 2 Global Challenges & European Industrial Competitiveness van Horizion Europe. De Commissie doet in de annex al een eerste voorzet hoe de vier strategische oriëntaties zich verhouden tot de zes clusters binnen Pijler 2.

Europese partnerschappen vastgesteld

In het nieuwe strategische plan zijn 16 co-funded partnerschappen en 12 co-programmed partnerschappen bekend gemaakt, die de 10 institutionele partnerschappen verder aanvullen. De Commissie lanceerde eerder een coördinatieproces om het versnipperde partnerschappenlandschap onder Horizon 2020 te versimpelen, buiten het proces van het strategisch plan om. De verdere thema’s en selectiecriteria van de partnerschappen zullen worden uitgewerkt in de werkprogramma’s.

Bruggenslaan met andere Horizon Europe onderdelen

Hoewel een groot deel van de onderzoeksactiviteiten onder Horizon Europe zich niet verleent voor strategische prioritering – vanwege het ongebonden karakter – probeert de Commissie toch een koppeling te maken met Pijler 1 en Pijler 3 en de horizontale thema’s. Dit doet ze door bijvoorbeeld relevante projecten uit de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) achteraf te clusteren rond de vier belangrijkste strategische oriëntaties.

Horizontale thema’s

De Commissie licht acht pijleroverstijgende thema’s uit zoals gendergelijkheid, social sciences and humanities (SSH) en open science en benadrukt het belang van de integratie van deze thema’s in alle Horizon Europe-onderdelen. De verspreiding en exploitatie van kennis krijgt extra aandacht door een duidelijkere link naar onderwijs en opleiding te maken en het belang van marktopname door bedrijven te benadrukken.

Context

Na het bereiken van het politieke deelakkoord over Horizon Europe op 20 maart 2019 kon de Commissie aan de slag met het strategisch plan dat nu is gepresenteerd. Het plan is opgesteld na een uitgebreid, publiek consultatieproces. De prioriteiten uit het strategisch plan vormen een basis voor de werkprogramma’s van Horizon Europe, waarvan de publicatie verwacht is in april. De werkprogramma’s kunnen worden gepubliceerd, nadat het Parlement heeft ingestemd met de wettekst van Horizon Europe. De European Research Council heeft vroegtijdig al haar werkprogramma gepubliceerd. De eerste oproepen voor het indienen van voorstellen worden gepresenteerd tijdens de Europese Research & Innovation Days, die zullen plaatvinden op 23 en 24 juni dit jaar.