Om mensen van alle leeftijden voor te bereiden op de uitdagingen die de Vierde Industriële Revolutie met zich meebrengt moeten er toekomstgerichte curricula worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Consultancybedrijf PricewaterhouseCoopers wil met een nieuwe rapport belanghebbenden inspireren met goede voorbeelden en ook conceptuele begeleiding bieden voor het ontwikkelen, implementeren of verbeteren van curricula. De Europese Unie kan van toegevoegde waarde zijn door dialoog en netwerkvorming te stimuleren.

Hoe bereidt een curriculum studenten voor op de Vierde Industriële Revolutie?

Curricula 4.0

De Vierde Industriële Revolutie (industrie 4.0) wordt gekenmerkt door voortschrijdende automatisering en vraagt om nieuwe vaardigheden én dus vernieuwde curricula. Het Executive Agency for Small and Medium‐sized Enterprises (EASME) heeft curriculum richtlijnen ontwikkeld voor industrie 4.0 en deze beschreven in het rapport Skills for industry 4.0 – curriculum guidelinesHet rapport bevat een raamwerk en dient als inspiratie voor kennisinstellingen om toekomstgerichte curricula te ontwikkelen, implementeren of te verbeteren. Veel faculteiten en departementen worden nog gedomineerd door een traditionele aanpak en hokjesdenken, terwijl de snelheid van de industriële revolutie vraagt om een nieuwe mindset van leraren en medewerkers en visionair leiderschap die innovatie in haar omgeving stimuleert.

Promotie richtlijnen

Om de gewenste impact van de ontwikkelde curriculum richtlijnen te bereiken, stippelt EASME een roadmap uit voor een brede disseminatie onder alle relevante belanghebbenden. Voor de ontwikkeling van goede curricula moet een kennisinstelling samenwerken met andere kennisinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties, de overheid en de steeds beter ontwikkelde menselijke tegenhanger: de machine.

Wat kan de EU doen?

Om continuïteit en ontwikkeling binnen curricula te verzekeren zal men een toepassingsgerichte thematische ronde tafel op Europees niveau kunnen organiseren. Door gestructureerde dialoog kunnen kennisinstellingen hun curricula sneller aanpassen aan de nieuwe realiteit. Deze ronde tafel moet ervoor zorgen dat de richtlijnen EU-breed worden gebruikt en heeft ook als doel om een netwerk van kennisinstellingen gericht op de industrie te creëren. Ook beveelt het rapport aan om op Europees niveau een Skills Observatorium op te zetten die toekomstige vaardighedenbehoeften monitort. Voor goede training van leraren kan er het Ierse National Professional Development Framework als beste praktijk worden gepromoot.

Context

De Vierde Industriële Revolutie, Industrie 4.0, kenmerkt zich door een trend van automatisering en digitalisering van productiesystemen. Het denkproces wordt hierdoor gedeeltelijk en soms volledig door machines overgenomen. In heel Europa zijn er ernstige tekorten aan de vaardigheden die nodig zijn om met nieuwe technologieën te werken. Ook ontbreekt het aan financieringsmogelijkheden. Het rapport is geschreven door PriceWaterHouseCoopers in opdracht van het Executive Agency for Small and Medium‐sized Enterprises (EASME), een uitvoerend agentschap van de Europese Commissie opgericht in 2014. Het rapport maakt onderdeel uit van een breder initiatief tot een Skills for Industry-strategie voor 2030.