Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

11 juli 2019

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te pakken is er een actief arbeidsmarktbeleid nodig dat zich zowel richt op het omscholen als bijscholen van mensen. Daarnaast is het van belang dat sociale partners beter betrokken worden bij het opstellen van onderwijscurricula.

Structureel tekort vaardigheden aanpakken

Het tekort aan bepaalde vaardigheden is de afgelopen jaren gestegen in Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt. Dit is een van de bevindingen in een rapport van de Europese Commissie: Skills mismatch and productivity in the EU. Om het structurele tekort aan vaardigheden te adresseren zijn er maatregelen nodig die mensen in staat stellen zichzelf bij en om te scholen. Europese instrumenten zoals de New Skills Agenda kunnen daarvoor worden aangewend. Ook zouden sociale partners beter moeten worden betrokken bij het ontwikkelen en updaten van onderwijscurricula om deze beter te laten aansluiten op vaardigheden waar in de toekomst vraag naar is.

Context

In deze studie van de Commissie wordt de skills mismatch in Europa geanalyseerd vanuit verschillende dimensies. In 2016 introduceerde de Commissie de New Skills Agenda, die als doel heeft de skills mismatch in Europa aan te pakken. Eén van de prioriteiten is een goed niveau van basisvaardigheden voor alle Europeanen. Een recent rapport van Cedefop gaf aan dat in Nederland de bij- en nascholing de afgelopen jaren is verbeterd.

Meer informatie: 

Publicatie: Skills mismatch and productivity in the EU

Artikel Neth-ER: New Skills Agenda Europe gelanceerd

 

  

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de...

Lees meer

Commissie lanceert gebruiksvriendelijker Europass platform met meer mogelijkheden

De Europese Commissie heeft het vernieuwde Europass platform gelanceerd. Europass is één van de twaalf flagship acties in de update van de Skills Agenda. De lancering van het platform markeert een...

Lees meer

Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid

De Europese Commissie wil het Europese mbo-beleid moderniseren om huidige en toekomstige thema’s als de groene en digitale transities te accommoderen. Dit staat in het voorstel van de Commissie voor...

Lees meer

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer