Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

2 december 2019

De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt en nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is de financiering van samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en de private sector nog sterk gefragmenteerd, waardoor high-tech vaardigheden slechts beperkt onderwezen worden.

Markt vraagt om high-tech vaardigheden

Europese bedrijven kunnen grote spelers worden op het wereldtoneel, mits de financiering van publiek-private partnerschappen op orde is, die werknemers high-tech vaardigheden bijbrengen. Dat blijkt uit het rapport ‘High-tech Skills: Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives’ uitgebracht door de Commissie. Het huidige Europese financieringslandschap is sterk gefragmenteerd, wat voor inefficiëntie zorgt. Daarnaast zijn universiteiten onvoldoende op de markt gericht, waardoor de ontwikkeling van high-tech vaardigheden slechts langzaam op gang komt. Dergelijke vaardigheden zijn in toenemende mate nodig in een veranderende arbeidsmarkt.

Voortdurende vernieuwing vaardigheden

Het is zaak dat Europese onderwijssystemen innovatief zijn en inspelen op de marktbehoeften van de toekomst. Verschillende bij- en omscholingsinitiatieven door private-publieke samenwerking bieden potentieel. Voorbeelden hiervan zijn programma’s voor het beroepsonderwijs in co-creatie met de industrie, inclusieve digitale training specifiek gericht op werkloze jongeren en professionaliseringsprogramma’s voor universiteiten. Op dit gebied zijn Nederland, Zweden en Duitsland het meest actief volgens het rapport. Nieuwe dynamische manieren om publieke-private partnerschappen te financieren kunnen helpen om de valley of death te overbruggen. Hiertoe doet het rapport vijf aanbevelingen om beleidsmakers en belanghebbenden te ondersteunen in het opstellen van nieuwe financieringsinitiatieven.

Context

Het doel van het rapport is om een referentiepunt voor het huidige beleid in financieringsprogramma’s voor high-tech vaardigheden te bieden, hieruit best practices te herleiden en beleidsaanbevelingen te doen. Om dit te doen zijn 70 van de 270 ‘high-tech vaardigheden’ initiatieven uit tien verschillende lidstaten geïdentificeerd die het meest veelbelovend zijn, zoals Katapult in Nederland. De Commissie zal spoedig met een voorstel voor de langetermijnstrategie voor industriebeleid komen. Recentelijk gaven verschillende rapporten al aan dat de ontwikkeling van vaardigheden essentieel is om het potentieel van sectoren volledig te benutten. Vorig jaar is er door het Parlement in een resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk al benadrukt hoe een leven lang leren-aanpak nodig is voor de technologisch veranderende industrie.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: ‘High-tech Skills: Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives

Artikel Neth-ER: Technische vaardigheden en private investeringen in onderzoek en innovatie blijven achter in Nederland

Artikel Neth-ER: Vaardigheden personeel essentieel voor succes van bedrijven

Artikel Neth-ER: Skills for Industry-initiatief: Een gezamenlijke visie voor 2030

Artikel Neth-ER: Verbeteringen nodig om impact innovatieprincipe te vergroten

Artikel Neth-ER: Zes sectoren voor het industriebeleid

Artikel Neth-ER: De EU krijgt een langetermijnstrategie voor industriebeleid
Artikel Neth-ER:
EP: onderwijs moet klaargestoomd worden voor digitale tijdperk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hoe ziet de Europese toekomst van Centres of Vocational Excellence eruit?

De erkenning van de bijdrage van beroepsonderwijs aan maatschappelijke uitdagingen groeit gestaag. Instellingen bieden excellent onderwijs aan en leren hun studenten vaardigheden die relevant zijn...

Lees meer

Onderwijs komt veel terug in tijdsplan implementatie Europese Sociale Pijler

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

‘Individuele leerrekeningen dragen bij aan oplossen uitdagingen in toekomst van werk’

Individuele leerrekeningen dragen positief bij aan het adresseren van sommige uitdagingen op de toekomstige arbeidsmarkt, mits er een duidelijk beeld is van de sterktes en zwaktes van zulke schema’s...

Lees meer