Skills for Industry-initiatief: Een gezamenlijke visie voor 2030

21 november 2019

Er is een gezamenlijke visie nodig met bijbehorende aanbevelingen om de industrie in de toekomst van hoogwaardige vaardigheden te voorzien die essentieel zijn in de vierde industriële revolutie. In een rapport in opdracht van de Europese Commissie presenteert het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) een Skills for Industry-strategie voor 2030. Een van de hoofddoelen is het ondersteunen van steden, regio’s en lidstaten bij ambitieuze bij- en omscholingsplannen.

Vaardigheden voor de industrie   

Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie om de industrie van meer hoogwaardige vaardigheden te voorzien is essentieel in de vierde industriële revolutie. In het rapport ‘Skills for smart industrial specialisation and digital transformation’ geschreven door PricewaterhouseCoopers (PwC) voor de Commissie wordt daarom een strategie gepresenteerd voor industriële specialisatie en digitale transformatie naar 2030 toe. De Skills for Industry-strategie moet lidstaten, regio’s en steden te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een ambitieus bij- en omscholingsbeleid die inspeelt op de behoeften van de industrie.  

Een visie voor 2030

Een hoofddoel van de Skills for Industry-strategie is om een levenlang leren voor iedereen een realiteit te maken door individuen meer zeggenschap en zelfstandigheid te geven over de ontwikkeling van hun vaardigheden. Andere doelstellingen in de visie zijn het dichten van het tekort aan hoogtechnologische vaardigheden in 2030 en een halvering van de kloof tussen mensen met en zonder digitale basisvaardigheden. Elke lidstaat van de EU heeft in 2030 dan ook een nationale vaardighedenstrategie geïmplementeerd met daarin duidelijke werkwijzen om in te spelen op een veranderende arbeidsmarkt, aldus PwC.

Aanbevelingen voor actie

In het rapport worden negen concrete aanbevelingen gedaan om de visie te operationaliseren. Zo zal er bijvoorbeeld om- en bijscholing gefinancierd moeten worden op Europees, nationaal, regionaal en stedelijk niveau. Bovendien is er vraag naar hoogwaardig beroepsonderwijs waarbij curricula van wereldklasse worden ontwikkeld die congruent zijn met de marktbehoeften door het aanbieden van hoogtechnologische vaardigheden. Ook is er meer aandacht nodig voor het opsporen van talent, vooral bij groepen als vrouwen en migranten.

Context

Dit rapport is geschreven voor het project 'Skills for Smart Industrial Specialization and Digital Transformation van de Executive Agency for Small to Medium-sized Enterprises (EASME). Het twee jaar durende project werd geïnitieerd door DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) met als doel een Skills for Industry-strategie voor 2030 te presenteren. Het rapport werd geschreven door adviesbureau PwC. Of de Commissie de aanbevelingen overneemt is nog niet bekend en zal duidelijk worden als de Commissie haar langetermijnstrategie voor industriebeleid presenteert. Kandidaat-commissaris Thierry Breton kreeg afgelopen week groen licht van het Parlement na zijn hoorzitting en zal deze strategie moeten uitwerken. 

Meer informatie: 

Publicatie Commissie & PwC: Skills for smart industrial specialisation and digital transformation
Artikel Neth-ER: Groot gebrek aan non-cognitieve en digitale vaardigheden
Artikel Neth-ER:
De EU krijgt een langetermijnstrategie voor industriebeleid
Artikel Neth-ER:
Franse commissaris interne markt krijgt goedkeuring Parlement na hoorzitting
Artikel Neth-ER: Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing

Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het...

Lees meer

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Hoe ziet de Europese toekomst van Centres of Vocational Excellence eruit?

De erkenning van de bijdrage van beroepsonderwijs aan maatschappelijke uitdagingen groeit gestaag. Instellingen bieden excellent onderwijs aan en leren hun studenten vaardigheden die relevant zijn...

Lees meer