De European Research Council (ERC) lanceert onder voorbehoud een pilot met lump sum financiering bij de Advanced Grants. Dat maakte de Europese onderzoeksfinancierder voor excellent onderzoek bekend. Wel stelt de organisatie verschillende voorwaarden, waaronder het waarborgen van autonomie voor onderzoekers. De pilot zal van start gaan in het werkprogramma van 2024.


ERC gaat in 2024 lump sum inzetten voor Advanced Grants

Akkoord voor lump sum  

De European Research Council (ERC) gaat onder voorbehoud in 2024 de Advanced Grants financieren aan de hand van de lump sum methode. Uit het persbericht blijkt dat het in eerste instantie zal het gaan om een pilot. De ERC benadrukt dat alle andere procedures, inclusief de evaluaties, niet zullen veranderen. De Scientific Council van de ERC, die de knoop doorhakte voor het gebruik van lump sum, stelt wel een aantal voorwaardes voor het gebruik van de bekritiseerde methode. Deze voorwaardes zijn dat de autonomie van de onderzoekers gewaarborgd blijft en dat er vooraf geen eisen gesteld worden voor een af te leveren product. Een definitief besluit over het gebruik van lump sum financiering kan worden verwacht bij de vaststelling van het ERC werkprogramma van 2024.

Context

De ERC financiert excellent onderzoek binnen Horizon Europe. De Advanced Grants zijn bedoeld voor risicovolle projecten waarbij de uitkomst mogelijkerwijs baanbrekend is. Bij de 2022 call van deze beurs waren Nederlandse instellingen erg succesvol. De lump sum heeft als doel om het papierwerk horend bij onderzoeksprojecten in te perken. De methode is gebaseerd op vertrouwen en keert de beurs uit op basis van nagekomen afspraken. De eerste pilots vonden al plaats in Horizon 2020 en daaruit bleek, net als uit onderzoek van het Parlement, dat de lump sum methode deels een succes was. In april van 2022 heeft de Commissie een gids met uitleg gepubliceerd over lump sum financiering. Europese koepels CESAER, EARTO & EUA vroegen de Commissie eind 2021 om zorgvuldig om te gaan met de implementatie van lump sum in Horizon Europe omdat de ervaringen van coördinatoren en de impact op resultaten nog niet uitgebreid onderzocht zijn.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt