Een gids met uitleg dient misverstanden over lump sum financiering uit de lucht te helpen. In de wegwijzer gaat de Commissie onder meer in op financiële audits, tussentijdse rapportages en onvoltooide werkpakketten. Een uitgebreidere gids is in de maak en zou in mei verschijnen.


Commissie geeft eerste uitleg lump sum

Een gids met uitleg

Een korte gids geeft uitleg over het gebruik van lump sum financiering in Horizon Europe. Daarmee wil de Commissie een aantal misverstanden en zorgen uit de wereld helpen. Zo stelt de Commissie dat ze bijgehouden uren (timesheets) nooit zal opvragen als onderdeel van een financiële audit, omdat er geen financiële rapportages zijn. Wel kan de uitvoering in het algemeen bekeken worden, bijvoorbeeld als er twijfels zijn op het vlak van ethiek, communicatie of intellectueel eigendom. De gids gaat daarnaast in op de veranderingen in projectvoorstellen of de tussentijdse voortgangsrapportage en -evaluatie. Die veranderingen zijn volgens de Commissie beperkt ten opzichte van reguliere projecten die alle kosten aangeven.

Context

In lump sum projecten hoeven onderzoekers geen uren bij te houden, maar krijgen ze betaald als bepaalde afspraken nagekomen zijn. De gids en presentatie verschenen als onderdeel van een webinar over lump sum financiering. Op dit moment werken de Commissie en het Research Executive Agency aan een uitgebreidere gids voor deelnemers, die in mei zal verschijnen. Een breder gebruik van lump sum financiering wordt in Brussel kritisch bekeken, omdat nog niet alle voor- en nadelen bekend zijn. Veel projecten in de pilot dienen namelijk pas binnenkort de eerste voortgangsrapporten in, waardoor nog niet duidelijk is hoe lump sum in de praktijk werkt. Volgens de Commissie dient op termijn 50% van het Horizon Europe-budget via lump sum financiering te lopen om het foutenpercentage te laten dalen.