De eerste ervaringen met de lump sum zijn vrij positief. Dit blijkt uit een studie van de onderzoeksdienst van het Parlement. Volgens de onderzoekers zijn echter nog wel enkele aanpassingen nodig om het volledige potentieel te bereiken.


EP neemt lump sum onder de loep

Beter dan het traditionele uren schrijven

Onderzoekers zijn vrij positief over het nieuwe lump sum betalingssysteem. Dat stelt de onderzoeksdienst van het Parlement in de studie A reimbursement system based on a fixed lump sum’ naar de eerste ervaringen van onderzoekers met de lump sum. Dit komt voornamelijk door vereenvoudigde processen voor de financiële rapportage. Hierdoor kan de focus worden verplaatst van het financieel management naar de wetenschappelijke inhoud. Slechts 7% van de ondervraagden vond het traditionele systeem beter dan de lump sum. De belangrijkste uitdaging van de lump sum is de gezamenlijke aansprakelijkheid over de werkpakketten. Als een vooraf bepaald werkpakket niet is voltooid en de mijlpalen niet zijn bereikt, krijgt geen enkele partnerinstelling betaald. Dit zorgt ervoor dat er minder snel wordt samengewerkt met nieuwe partners en instellingen sneller kiezen voor partnerinstellingen met wie zij al een goede vertrouwensband hebben opgebouwd. Aanpassingen in de flexibiliteit en gezamenlijke aansprakelijkheid van de financieringsregeling is daarom nodig om het volledige potentieel te bereiken, aldus de onderzoekers.

Vier scenario’s voor het toekomstige Europese financieringssysteem

De onderzoekers schetsen vier scenario’s over de toekomst van het Europese financieringssysteem: terug naar het oude systeem, gebruik de lump sum voor heel Horizon Europe, pas de lump sum aan of implementeer een gemengd systeem. Voor welk scenario uiteindelijk wordt gekozen, zal in de toekomst blijken. De voorkeur van de onderzoekers gaat in ieder geval uit naar de laatste twee scenario’s, waarin aanpassingen voor de gezamenlijke aansprakelijkheid als belangrijkste suggestie wordt meegegeven. Ook is meer flexibiliteit gewenst, bijvoorbeeld door lump sum enkel toe te passen voor werkpakketen met minder risico.

Context

De Commissie heeft de lump sum financiering geïntroduceerd in Horizon Europe met als doel het systeem te vereenvoudigen door kostenrapportage te schrappen en de focus te verschuiven van financieel beheer naar de technische en wetenschappelijke inhoud van projecten. Bij het lump sum principe worden betalingen gedaan bij behaalde resultaten volgens het overeengekomen projectplan of werkpakket en hoeven er geen uren meer te worden geschreven. Om het nieuwe financieringssysteem te testen doen meerdere projecten mee aan een pilot. Bij aanvang van de pilot was het veld kritisch, omdat nog een en ander onduidelijk was. Als reactie daarop ontwikkelde de Commissie een gids met uitleg, die nog wordt uitgebreid.