Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig. Ook moet er een beter balans komen tussen Open Science en intellectuele eigendomsrechten.


EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Europese strategie technologische infrastructuren

Er moet een Europese strategie voor technologische infrastructuren (TI’s) komen. In een position paper vraagt de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) om van TI’s een prioriteit te maken in EU en nationaal beleid, waaronder in de Europese Onderzoeksruimte. Ook wil EARTO de toegang tot TI’s voor bedrijven van alle maten en van over heel Europa verbeteren. Dit moet Europa helpen haar innovatiecapaciteit te vergroten, en grote ambities als de groene en digitale transities te kunnen behalen. Op Europees niveau wordt al strategisch samengewerkt op het gebied van onderzoeksinfrastructuren (RI’s). TI’s vallen hier niet onder: waar RI’s zich richten op wetenschappelijk onderzoek dat in de beginfase staat, richten TI’s zich op het testen en ontwikkelen van technologieën in een later stadium.

Betere balans Open Science en intellectuele eigendomsrechten

Op dezelfde dag publiceerde EARTO een ander position paper over Open Science en intellectuele eigendomsrechten (IE). EARTO benadrukt het belang van IE om samenwerking te bevorderen en om ervoor te zorgen dat bedrijven verder bouwen op innovatie. Daarom vraagt EARTO o.a. om de IE clausules in Horizon Europe te versimpelen. Ook wil EARTO dat het Europese Open Science beleid zich richt op wetenschappelijke publicaties en digitale onderzoeksdata, en dat de focus moet liggen bij de toegankelijkheid en disseminatie van kennis en niet zozeer het gratis beschikbaar stellen ervan.

Context

EARTO vertegenwoordigt meer dan 350 Research & Technology Organisations (RTO’s) in Europa afkomstig uit meer dan 20 landen. Vanuit Nederland is TNO lid. RTO’s zijn non-profit onderzoeksinstituten die alle wetenschappelijke gebieden beslaan. De organisaties zijn gericht op het ondersteunen van de maatschappij door het ontwikkelen van technologieën in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en publieke organen.