Onderzoeksinfrastructuren

Dossierbeschrijving

Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en hieraan verwante diensten die door de wetenschappelijke gemeenschap vrij gebruikt kunnen worden om hoogstaand onderzoek te verrichten. Ze zijn niet gebonden aan specifieke wetenschappelijke disciplines en kunnen dus variëren van sociale en humane wetenschappen tot astronomie of nanotechnologie. Voorbeelden van dergelijke infrastructuren zijn grootschalige onderzoeksinstallaties, verzamelingen, bibliotheken, databanken, cleanrooms, data-infrastructuur, onderzoeksschepen en telescopen.
Onderzoeksinfrastructuren creëren een unieke, open onderzoeksomgeving waarin een diverse groep aan belanghebbenden wordt samengebracht. Ze dragen bij aan de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in Europa – en hiermee ook de aantrekkingskracht hiervan.

Lees meer

Onderzoeksinfrastructuren helpen nieuwe onderzoekomgevingen te creëren, ongeacht hun type en locatie in de wereld. In deze faciliteiten hebben alle onderzoekers – of ze nu vanuit hun eigen instellingen of vanuit nationale of multinationale wetenschappelijke initiatieven werken – gedeelde toegang tot unieke of gedistribueerde wetenschappelijke faciliteiten, inclusief data, instrumenten, computertechnologie en communicatie-tools. Onderzoeksinfrastructuren hoeven niet op één locatie (single-sited) gevestigd te zijn; ze kunnen ook verdeeld (een netwerk van gedistribueerde installaties of bronnen) of virtueel zijn.

ESFRI

Eén van de instrumenten om onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen is het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

ESFRI publiceert om de twee jaar een eigen Roadmap die nieuwe onderzoeksinfrastructuren van pan-Europees belang identificeert en de implementatie ervan stimuleert. Een belangrijke voorwaarde hierbij is, dat de onderzoeksinfrastructuren moeten passen bij de lange termijn behoeften van de Europese onderzoeksgemeenschappen. De roadmap wordt uit het Horizon 2020 budget en subsidies van de lidstaten gefinancierd.

In 2019 werd de ESFRI Roadmap 2021 update gelanceerd. De focus van de Roadmap 2021 ligt op nieuwe clusters van en verbindingen tussen de beste onderzoeksinfrastructuren. De Roadmap maakt daarbij een onderscheid tussen ESFRI Projects en ESFRI Landmarks. Deze eerste zijn onderzoeksinfrastructuren in opbouw, waar de laatste reeds succesvol geïmplementeerd zijn.

Onderzoeksinfrastructuren onder Horizon

Onderzoeksinfrastructuren maken deel uit van de pijler Excellent Science in Horizon 2020 en ontvangen bijna 2,5 miljard euro aan financiële ondersteuning over de periode 2014-2020. Onderzoeksinfrastructuren onder Horizon 2020 zijn gericht op:

  • de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren voor 2020 en daarna;
  • het ontwikkelen van onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse;
  • het integreren en openen van nationale onderzoeksinfrastructuren die van belang zijn voor Europa en daarbuiten;
  • de ontwikkeling van ICT based e-Infrastructures.

Ook onder Horizon Europe zullen onderzoeksinfrastructren onder pijler 1 – Excellent Science komen te vallen. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werd hieraan een bedrag van 2,4 miljard euro gekoppeld. Aangezien de onderhandelingen rond het MFK 2021-2027 nog niet zijn afgerond, is het definitieve bedrag momenteel nog niet bekend.

Tijdlijn

ESFRI zal naar verwachting in het najaar van 2021 een vernieuwde Roadmap presenteren. In de tussentijd lanceerde ze in april 2020 via de white paper ‘Making Science Happen’  haar visie voor de toekomst van onderzoekstructuren.

Meer informatie

Website Commissie: European Research Infrastructures
Website Commissie: European Research Infrastructures, including e-Infrastructures H2020
Website Commissie: European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 
Publicatie ESFRI: Making Science Happen -  A new ambition for Research Infrastructures in the European Research Area
Publicatie ESFRI : Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021
Artikel Neth-ER: ESFRI presenteert visie op toekomst onderzoeksinfrastructurenArtikel Neth-ER: Roadmap 2021 Update gepresenteerd
Artikel Neth-ER: ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren

Geüpdatet op: 05/05/2020

Nieuws

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

Uw mening over de EOSC

Tot 31 augustus kunt u uw mening geven over de strategische agenda van de European Open Science Cloud. Dit EU initiatief richt zich op het openlijk delen van onderzoeksresultaten in Europa....

Lees meer

ESFRI: Laat onderzoeksinfrastructuren niet afhangen van Horizon Europe

Maak Europese onderzoeksinfrastructuren onafhankelijk van Horizon Europe. Dit adviseert het European Strategy Forum on Research Infrastructures in een rapport met opties om de financiering van...

Lees meer

Missies gebaat bij steun onderzoeksinfrastructuren

Eenentwintig Europese onderzoeksinfrastructuren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de missies in Horizon Europe. De zogenaamde ERIC’s kunnen bijvoorbeeld hun instrumenten en data...

Lees meer

ESFRI presenteert visie op toekomst onderzoeksinfrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren zijn cruciaal in de vormgeving van Europese prioriteiten, zoals de vernieuwde ERA. Dit stelt ESFRI in een onlangs gepubliceerd white paper. De organisatie doet hierin...

Lees meer

Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie

De nieuwe strategie voor het EU-industriebeleid moet een sterke regionale dimensie hebben, stelt het Vanguard Initiative in een nieuw non-paper. Zij roept op om regio’s actief te betrekken bij het...

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer

ESFRI presenteert plan voor onderzoeksinfrastructuren

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (EFSRI) heeft kernprestatie-indicatoren ontwikkeld voor het monitoren van de prestaties van onderzoeksinfrastructuren. Tevens adresseren de...

Lees meer

De toekomst van onderzoeksinfrastructuren volgens ESFRI

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures heeft een verslag gepubliceerd van hun workshop over de toekomst van onderzoeksinfrastructuren binnen de Europese Onderzoeksruimte. Dit...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.