Er moet meer aandacht worden gelegd op zowel de toegankelijkheid van de Europese onderzoeks- en innovatie kaderprogramma’s als op de MSCA, widening, vaardigheden en Open Science. Zo blijkt uit een ondersteunende studie van de Commissie voor de aankomende ex-post Horizon 2020 evaluatie.


Commissie stelt verbeterpunten excellent onderzoek op in Horizon 2020 evaluatie

Punten van aandacht voor de toekomst

Een groep van onafhankelijke experts heeft een ondersteunende studie voor de Commissie over de aankomende ex-post Horizon 2020 gepubliceerd. Hierin worden verbeterpunten voor excellent onderzoek geïdentificeerd. Deze punten moeten worden aangekaart in het ontwerp van toekomstige onderzoeks- en innovatie kaderprogramma's. Zo moet het programma toegankelijker worden, widening versterkt worden, en moet er meer focus worden gelegd op Marie Sklodowska-curie Acties (MSCA), vaardigheden en Open Science. Zo kan de toegevoegde waarde van de acties, initiatieven, en doelen van Horizon 2020 versterkt worden in de toekomst.  

Te veel aanmeldingen

De grootste uitdaging voor Horizon 2020 en de verschillende programmaonderdelen was de hoeveelheid aanmeldingen. De aantrekkelijkheid van het programma gecombineerd met het gelimiteerde budget resulteerden in veel te veel aanmeldingen. Hierdoor konden veel projecten van kwaliteit niet worden gesubsidieerd. Dit is een probleem wat kan worden aangepakt met de Seal of Excellence (SoE) als er beter gebruik wordt gemaakt van extra financiële middelen uit het Cohesiebeleid en de Recovery and Resilience Fund (RRF). Een andere oplossing is het vergroten van het Horizon budget, waar Neth-ER onlangs voor pleitte in een position paper naar aanleiding van de evaluaties van Horizon 2020 en Europe.

Versterking widening

De Commissie stelt dat er meer actie moet worden ondernomen om de participatie van widening landen in toekomstige onderzoeks- en innovatie kaderprogramma’s te vergroten. Het integreren van de widening acties in de drie hoofdpijlers is hiervan een mogelijke oplossing.

Grotere focus op MSCA

Er moet daarnaast meer aandacht komen voor de verdere ontwikkeling van de MSCA om de impact op deelnemende organisaties te vergroten. De focus moet hierbij liggen op het identificeren, waarborgen en versterken van acties die bijdragen aan onder andere het delen van best practices en gendergelijkheid.  

Vaardigheden en Open Science

De Commissie benoemt ook het verbeteren van de effectiviteit van vaardighedenontwikkeling en Open Science als speerpunten. Alhoewel vanuit Horizon 2020 al veel projecten zijn gefinancierd die de vaardigheden van onderzoekers hebben vergroot, pleit de studie voor de opzet van een gezamenlijke visie voor vaardighedenontwikkeling via een EU Competence Framework for Researchers. Er moet ook meer focus komen op een versterking van Open Science praktijken, dat profijt kan halen uit betere communicatie in het European Open Science Cloud Initiative (EOSC) en het opstellen van een gezamenlijke visie tussen lidstaten en onderzoeksinstellingen op nationaal niveau.

Context

Deze evaluatiestudie dient als input voor de ex-post evaluatie van Horizon 2020. Eerder voerde de Commissie al een tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 uit. Deze evaluatie benadrukte eveneens dat Horizon 2020 toegevoegde waarde heeft, maar dat het budget te laag is om alle aanvragen te subsidiëren. De Commissie is op dit moment op zoek naar experts voor de tussentijdse evaluatie van Horizon Europe en de eindevaluatie van Horizon 2020. Op basis van de resultaten uit deze evaluaties gaat de expertgroep aanbevelingen formuleren voor de Commissie. 

Mede geschreven door Lieve Dessing.