De Commissie is op zoek naar leden voor een expertgroep van het Horizonprogramma. De expertgroep moet met aanbevelingen komen op basis van de bevindingen uit de tussentijdse evaluatie van Horizon Europe en de eindevaluatie van Horizon 2020. De deadline is verlengd van 20 juni naar 30 juni.


 Commissie zoekt experts voor Horizon evaluatie - deadline verlengd

Selectiecriteria   

De Commissie is op zoek naar maximaal vijftien experts voor de tussentijdse evaluatie van Horizon Europe en de eindevaluatie van Horizon 2020. Op basis van de resultaten uit deze evaluaties gaat de expertgroep aanbevelingen formuleren voor de Commissie. Voor wat betreft de selectiecriteria is één eis opvallend, namelijk ‘aantoonbare ervaring met de klimaatdoelen van de EU’. De kandidaten dienen minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

  • aantoonbare internationale ervaring op gebieden die relevant zijn voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderzoeks- en innovatieprogramma's;
  • deskundigheid op een of meer gebieden binnen Horizon Europe;
  • expertise in de analyse van beleidskwesties rekening houdend met de beperkende juridische en financiële EU competenties;
  • aantoonbare deskundigheid op ten minste één gebied dat verband houdt met de klimaatdoelstellingen van de EU;
  • geen omstandigheden die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden;
  • goede beheersing van de Engelse taal.

Kandidaten kunnen zich melden tot 30 juni via de volgende link.  

Context

De ervaren leden van de expertgroep gaan aanbevelingen formuleren voor de ontwikkeling van de toekomstige Horizon Europe programma’s. In mei 2023 publiceert de Commissie naar verwachting een bredere analyse voor de strategie van Horizon en haalt daarvoor input uit de afgelopen Horizon consultatie. Uiteindelijk moeten de aanbevelingen bijdragen aan de voorbereidingen voor het volgende Europese onderzoeks- en innovatieprogramma dat in 2028 moet starten. 

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.

 

Dit artikel werd geüpdatet op 15 juni met de nieuwe deadline.