Een gedetailleerde gids biedt tekst en uitleg over lump sum projecten in Horizon Europe. Met de gids wil de Commissie duidelijkheid verschaffen over de nieuwe vorm van projectfinanciering. Aan bod komen onder meer de voorbereiding en evaluatie van voorstellen, tussentijdse monitoring, en de verantwoording achteraf.


Commissie geeft nadere tekst en uitleg lump sum financiering

Meer uitleg beschikbaar

De Commissie probeert de laatste onduidelijkheid weg te nemen over lump sum financiering in Horizon Europe. Een gedetailleerde gids met de passende titel ‘How to manage your lump sum grants’ bevat uitgebreide uitleg over lump sum projecten. De gids gaat onder meer in op het indienen van een voorstel en de evaluatie en toekenning van projecten. Ook de verplichte tussentijdse rapportages en verantwoording achteraf komen aan bod. Zo stelt de Commissie dat er geen verplichting bestaat om kosten bij te houden, tenzij een organisatie of nationale overheid dit zelf verplicht stelt. Wel moet een project kunnen aantonen wie welke activiteiten heeft ondernomen.

Eén overzichtspagina

De gids is onderdeel van een uitgebreide overzichtspagina over lump sum financiering, waar ook eerdere uitleg vermeld staat. Onder de beschikbare documenten is ook een presentatie over de evaluatie van lump sum projecten. Met de presentatie legt de Commissie aan evaluatoren uit hoe ze projecten moeten beoordelen. Daarom is dat ook nuttige informatie voor projectindieners.

Context

Lump sum is een nieuwe vorm van projectfinanciering in Horizon Europe. In lump sum projecten worden onderzoekers uitbetaald op basis van de geboekte vorderingen in plaats van het aantal gewerkte uren. De Commissie wil na een pilot in Horizon 2020 de lump sum aanpak uitbreiden in Horizon Europe, met name in pijler 2. Ook de ERC kondigde een pilot aan met lump sum financiering bij de Advanced Grants vanaf 2024. De belangrijkste reden voor lump sum is het te hoge aantal fouten in Horizon-projecten. Volgens de Commissie leidt lump sum tot minder fouten, hoewel veel kennisinstellingen daar vraagtekens bij zetten.