De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's hebben een gezamenlijk actieplan ondertekend om nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in gang te zetten. Met dit plan willen zij onder andere de innovatiekloof, braindrain en onderwijsongelijkheid tussen regio’s aanpakken.

Commissie en het Comité van de Regio’s ondertekenen actieplan voor O&I

Commissie en Comité van de Regio's ondertekenen actieplan

De Commissie en het Europees Comité van de Regio's (CvdR) hebben een gezamenlijk actieplan ondertekend voor nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I). Het actieplan richt zich onder andere op het verminderen van de kloof in innovatie, braindrain en onderwijsongelijkheden tussen regio’s. In het plan staan 26 punten om de regionale dimensie op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in EU-initiatieven op te nemen. Zo worden er voorstellen gedaan om de regio’s te betrekken in de plannen voor de Europese onderzoeksruimte (ERA), de Europese onderwijsruimte (EEA), het Digital Education Action Plan (DEAP) en de Horizon Europe Missies.

Concrete acties uitgelicht

Om de regio’s te betrekken in O&I ontwikkelingen stelt het plan onder andere voor om hun bestaande Knowledge Exchange Platform Work Plan (KEP 2.0) in te zetten met een hernieuwde focus op ambities binnen de ERA. Zo krijgen regionale en lokale actoren de kans hun O&I activiteiten te promoten en gebruik te maken van EU-instrumenten voor O&I. Het plan voorziet ook een rol voor het CvdR in ondersteuning van de vijf Horizon Europe Missies, in het bijzonder voor burgerbetrokkenheid en een lokale aanpak. Tenslotte zouden de regio’s ook een rol kunnen gaan spelen als “katalysator en facilitator” in de synergiën tussen Europese structuur- en investeringsfondsen en het O&I programma Horizon Europe en de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA).

Context

Het Europees Comité van de Regio’s vertegenwoordigt regionale en lokale autoriteiten in Europa. Met dit gezamenlijke actieplan willen het CvdR en de Commissie deze regionale en lokale actoren een grotere rol laten spelen in O&I plannen van de EU. Eerder in dit jaar bracht het CvdR haar jaarlijkse EU-barometer voor regio’s en steden uit, waarin een toename van regionale ongelijkheden op het gebied van onderwijs werd gesignaleerd. Scholen in lidstaten met een beperkte digitale infrastructuur werden door de coronacrisis extra benadeeld in de omschakeling naar digitaal onderwijs.