Het Comité van de Regio’s (CvdR) is blij met extra investeringen in onderzoek en innovatie, maar vreest dat de focus op excellent onderzoek in Horizon Europe leidt tot meer ongelijkheden tussen Europese regio’s. Daarom wil het CvdR een sterke verbinding tussen Horizon Europe en cohesiebeleid. Het CvdR ziet ook een gebrek aan erkenning voor regionale ecosystemen en innovatie hubs.

CvdR vreest meer ongelijkheden tussen regio’s door Horizon Europe

Horizon Europe en Cohesie

Het CvdR vindt dat Horizon Europe te veel focust op excellent onderzoek en te weinig doet aan Widening Participation. Dit staat in een opinie die unaniem is aangenomen in het Comité van de Regio’s (CvdR). Het Comité verwelkomt de voorgenomen budgetverhoging van Horizon Europe, maar is bezorgd dat hier slechts enkele regio’s van gaan profiteren. De ongelijkheden tussen regio’s dreigen verder versterkt te worden door lagere budgetten voor cohesie. Daarom is er een sterke band nodig tussen Horizon Europe en het cohesiebeleid, aldus het CvdR. Dan Nica, rapporteur voor Horizon Europe in het Europees Parlement, sprak tijdens de plenaire vergadering van het CvdR over zijn rapport over Horizon Europe, waarin ook staat dat excellentie eerlijker verdeeld moet worden over Europa. 

Weinig erkenning regionale hubs

Het voorgestelde bedrag voor Europese innovatie-ecosystemen in Horizon Europe is te laag volgens het CvdR. Het CvdR is teleurgesteld dat de bijdrage van regionale ecosystemen en innovatie hubs amper erkend wordt in het Horizon Europe voorstel. Deze netwerken brengen overheid, industrie, universiteiten en burgers samen om zo onderzoeks- en innovatieactiviteiten op regionaal en lokaal niveau te coördineren. Deze samenwerking in quadruple-helix netwerken versnelt ontwikkelingen, aldus het CvdR.

Context

Dit rapport is het officiële advies van het CvdR over het Horizon Europe voorstel dat in juni door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Het Parlement en de Raad zijn niet verplicht deze adviezen over te nemen.