Het beroepsonderwijs zal een essentiële rol spelen om na de coronacrisis mensen weer aan een baan te helpen, maar daar is wel een frisse, nieuwe aanpak voor nodig, aldus Europees commissaris Nicolas Schmit. Tijdens de jaarlijkse Vocational Skills Week, georganiseerd door de Europese Commissie in samenwerking met het Duitse voorzitterschap van de Raad, werd dan ook ingezoomd op hoe het mbo flexibeler, aantrekkelijker en gemoderniseerd kan worden om de beroepsbevolking voor te bereiden op de digitale en groene transitie. Neth-ER geeft een kleine impressie.

Vocational Skills Week: mbo moet centraal staan in herstel van de coronacrisis

Beroepsonderwijs centraal in herstel crisis

Het beroepsonderwijs moet aantrekkelijker, moderner en flexibeler worden. De coronacrisis heeft een urgente behoefte blootgelegd om mensen om- en bij te scholen voor de groene en digitale transities. Deze boodschap gaf Nicolas Schmit, de Luxemburgse Europees Commissaris voor Banen & Sociale Rechten, mee tijdens alweer de vijfde European Vocational Skills Week, dit jaar online georganiseerd. Het beste antwoord op de coronacrisis is een frisse nieuwe benadering voor het Europese beroepsonderwijs. Een nieuwe impuls voor het beroepsonderwijs staat dit half jaar dan ook hoog op de agenda bij de Europese instellingen. De Europese Commissie publiceerde afgelopen juli een voorstel voor een Raadsaanbeveling over het toekomstige mbo-beleid van de EU, waarbij zij zich onder andere tot doel stelt het mbo aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door de verbinding met leven lang leren te leggen en door een flexibele overgang tussen het beroepsonderwijs, algemeen onderwijs en hoger onderwijs.

Pact for Skills gelanceerd

Op dezelfde dag in juli publiceerde zij ook de vernieuwde Europese Skills Agenda waarin publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van vaardighedenontwikkeling en leven lang leren centraal staan. Tijdens de Vocational Skills Week lanceerden Europese Commissarissen Schmit en Breton één van de vlaggenschipinitiatieven uit die agenda: het Pact for Skills. Deze pacts gaan publieke en private vaardighedeninvesteringen aanzwengelen in strategische en hard getroffen Europese industrieën. De eerste pacts zijn aangekondigd en er zullen er nog velen volgen. De Vocational Skills Week vindt plaats drie weken voor de ondertekening van het Osnabrück communiqué: de volgende stap in de Europese samenwerking binnen het beroepsonderwijs. Het Duits voorzitterschap wil dat het Europese mbo aantrekkelijker wordt door meer excellentie en mogelijkheden voor internationalisering.

Mbo-sector wacht grote uitdaingen

Veel Europese aandacht dus, maar ook hoge verwachtingen voor de rol van het mbo in het herstel van de crisis. De mbo-sector wordt door de crisis gedwongen te anticiperen en zich aan te passen aan de snel veranderende arbeidsmarkt in de komende maanden en jaren. Tegelijkertijd ervaart de sector zelf ook een enorme impact door de coronacrisis vanwege de opgelegde restricties door overheden. Sommige praktische aspecten van het onderwijs kunnen onmogelijk online worden georganiseerd en ook loopt het aantal aangeboden leerwerkplekken door bedrijven fors terug. Toch proberen mbo-instellingen het onderwijs aantrekkelijk te houden, bijvoorbeeld door nog steeds aandacht aan internationalisering te besteden, zij het virtueel.

Internationalisering in coronatijd

Één van de sessies tijdens de Vocational Skills Week ging dan ook in op internationalisering en de impact daarop van corona. In de sessie werden mbo-instellingen door verschillende sprekers geprezen voor hun actieve inzet om nieuwe samenwerkingen op te zetten voor virtuele mobiliteit. De coronacrisis maakte digitalisering noodzakelijk, maar dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De kloof tussen landen en instellingen met toegang tot goede connectiviteit en infrastructuur zou groter kunnen worden door de crisis. Daarom is juist nu het opzetten van internationale samenwerkingen essentieel om de risico’s te beperken, aldus één van de sprekers.

Voorbereiden op de groene transitie

Een andere sessie zoomde in op die andere grote transitie. Wat is de rol van het mbo in relatie tot de Green Deal? Frank van Hout, lid van het College van Bestuur van het Friesland College, schoof aan voor de sessie. Het Friesland College geeft de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een grote rol in de school. De SDG's kunnen volgens het bestuur fungeren als richtlijnen voor de manier van werken en lesgeven in het mbo. Daarbij gaat het niet alleen om het aanleren van vaardigheden, maar ook om de houding van studenten tegenover duurzaamheid en andere ontwikkelingen in de maatschappij. In sommige sectoren is er veel werk aan de winkel om de groene transitie in gang te zetten, daar moet ook het beroepsonderwijs sneller op kunnen reageren. Gezien sectoren vaak regionaal zijn ingebed, is maatwerk vereist.

Uitreiking VET Excellence Awards

De week werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de VET Excellence Awards. In de categorie Erasmus+ Distance Learning greep het project Blend4vet, met daarin het Koning Willem I college, helaas net naast de prijs. De prijs ging naar de andere genomineerde, BLESABEE, een project dat een innovatieve blended cursus ontwikkelde voor het beschermen van bijen tegen chemische producten.

Context

De European Vocational Skills Week vond dit jaar van 9 tot 13 november online plaats. Het doel van de week is om meer aandacht te geven aan het mbo-onderwijs en het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. Dit artikel gaat slechts in op een aantal gevolgde sessies door het Neth-ER team. Benieuwd naar meer? Alle online sessies zijn hier terug te kijken.