De Europese ministers van onderwijs hebben tijdens een informele Raad in Osnabrück een nieuwe impuls voor het beroepsonderwijs besproken. Hiermee is ook officieel het startschot afgegeven voor onderhandelingen die uiteindelijk gaan leiden tot de ondertekening van het Osnabrückcommuniqué op 30 november. Verder spraken de onderwijsministers ook over de effecten van corona op het onderwijs en de Skills Agenda.

Onderwijsministers bespreken toekomst van het beroepsonderwijs in Osnabrück

Een nieuwe impuls voor mbo

Tijdens de informele Onderwijsraad in Osnabrück hebben de onderwijsministers met elkaar gesproken over de toekomst van het Europese beroepsonderwijs. De komende maanden zullen de ministers samen met de Europese Commissie en de Europese sociale partners de koers zetten naar de ondertekening van de Osnabrückverklaring op 30 november. Tijdens de informele vergadering zijn vier hoofddoelen geïdentificeerd die centraal zullen staan, namelijk het vergroten van economische veerkracht, het vestigen van een leven lang leren-cultuur, het inbedden van duurzaamheidsprincipes en het versterken van de internationale dimensie van het beroepsonderwijs. De Duitse onderwijsminister voegt daar het belang van het ontwikkelen van excellent beroepsonderwijs aan toe om doorstroming tussen het beroeps- en academisch onderwijs te verbeteren.

Ook corona & vaardigheden op agenda

De onderwijsministers spraken ook over de uitdagingen waar onderwijssystemen tegen aanlopen door de coronacrisis. De ministers hebben afgesproken om tijdens de start van de nieuwe onderwijsperiode ervaringen uit te wisselen over de verschillende maatregelen die worden genomen en welke impact deze hebben op het onderwijs. Daarbij wordt vooral gefocust op digitale deelname, onderwijsmobiliteit en de digitale transformatie van het beroepsonderwijs. Tenslotte presenteerde Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Banen en Sociale Rechten, de update van de Skills Agenda waarbij hij het belang van uitwisseling met de sociale partners onderstreepte. Overigens is de Skills Agenda niet alleen voor het onderwijsveld en de sociale partners, maar ook voor onderzoekers interessant.

Context

De verklaring van Osnabrück vormt de visie voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in het komende decennium en zal de volgende stap vormen in het Kopenhagenproces waarin 31 Europese landen de Commissie samenwerken aan de verbetering van het Europese beroepsonderwijs. De Osnabrück verklaring is het vervolg op het Bruggecommuniqué (2010) en de Riga Conclusies (2015). De Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) van de Commissie adviseerde haar om met een nieuwe Communiqué te komen en stelde dat excellentie en inclusie daarin centraal moeten staan. Daarnaast vroeg zij de Commissie een voorstel voor te bereiden om het huidige EU-beleid voor het beroepsonderwijs te moderniseren, die afgelopen juli werd gepubliceerd. Eigenlijk zou de verklaring tijdens deze vergadering in Osnabrück worden ondertekend, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.